Idź do treści

38. BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W PODWÓRZU ULIC ŻEROMSKIEGO 16-17 I LIMANOWSKIEGO 1, 3, 5 ORAZ MODERNIZACJA ŚMIETNIKA I OŚWIETLENIE PODWÓRZA.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Zatorze
Status: Zgłoszony
Opis:
Projekt przewiduje zburzenie istniejącego śmietnika posadowionego pomiędzy blokami przy ul. Żeromskiego 16-17 i Żeromskiego 15. Następnie wyrównanie terenu na dz. nr 47/35 i położenie kostki brukowej na powierzchni ok. 650 m2 obecnie wykorzystywanej jako parking oraz pod śmietnikiem i podjazdem dla samochodów między blokami przy ul. Żeromskiego 16-17 i Żeromskiego 15. Na terenie parkingu planowany jest montaż lampy oświetleniowej w celu nawiązania do istniejącego oświetlenia na dz. nr 47/35. Ostatnim etapem projektu będzie budowa nowego śmietnika. Nowy śmietnik będzie dostosowany do ilości gromadzonych odpadów. Ściany śmietnika będą ażurowe, żeby uniknąć możliwości zamieszkiwania lub przebywania w nim osób bezdomnych.
Uzasadnienie:
Każdy mieszkaniec Olsztyńskiego Zatorza, który robi zakupy w Zatorzance czy pasażu przy ul. Żeromskiego mógł zauważyć, że śmietnik który znajduje się naprzeciwko pasażu i jest widoczny z ulicy Żeromskiego zawsze jest przepełniony i brudny. Celem tego projektu jest poprawa estetyki tego miejsca. Obecny śmietnik stanowi miejsce bytowania ludzi bezdomnych, a obok śmietnika gromadzone są odpady wielkogabarytowe, które nie są regularnie wywożone. Murowane ściany śmietnika sprzyjają tworzeniu w nim miejsca schronienia lub miejsca spotkań czy imprez ludzi bezdomnych. W konsekwencji śmietnik jest niechętnie używany przez mieszkańców, i zdarza się że mieszkańcy boją się z niego korzystać zostawiając śmieci na skraju lub wrzucają je do najbliższego kubła, który po chwili jest przepełniony. Nowa osłona śmietnika zbudowana będzie ze ścian ażurowych, które skutecznie i estetycznie osłonią widok śmieci, ale nie pozwolą na tworzenie w osłonie noclegowni czy miejsca spotkań. Ponadto teren za blokiem przy ul. Żeromskiego 16-17 użytkowany jest jako bezpłatny parking nie tylko dla mieszkańców okolicznych bloków, ale również dla gości którzy nie chcą płacić za parkowanie wzdłuż ulicy Żeromskiego. Obecnie jest to bardzo nierówny teren o podłożu gruntowym. Chcemy ten teren wyrównać i wydzielić innym kolorem kostki brukowej miejsca parkingowe, żeby uniknąć zastawiania pojazdów jak to ma miejsce obecnie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu używania tych miejsc postojowych w planach jest zamontowanie lamy oświetleniowej. Takie lampy są zamontowane na części tej działki lecz nie obejmują parkingu, a jedynie ścieżkę pomiędzy ulicami Żeromskiego i Niedziałkowskiego.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 przygotowanie podłoża gruntowego i ułożenie kostki brukowej 80000 zł
2 zburzenie istniejącego śmietnika i montaż nowej osłony śmietnika 20000 zł
3 oświetlenie parkingu- projekt elektryczny i montaż lampy oświetleniowej 10000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu