Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

Co to jest?
Budżet partycypacyjny jest mechanizmem z najwyższego poziomu partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym obywatelom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.To wydzielona część budżetu Gminy Olsztyn, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 7 500 000 złotych. W ramach kwoty podstawowej wydziela się pulę na projekty miejskie w  wysokości
2 400 000 zł oraz projekty osiedlowe w wysokości 5 100 000 zł.

potrzeba - pomysł – dyskusja – wniosek – głosowanie – wykonanie

Idea
Mieszkańcy Olsztyna świadomie uczestniczą w zarządzaniu miastem i współdecydują o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta. W procesie konsultacji społecznych dyskutują, planują, proponują i głosują na najważniejsze projekty.Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Historia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego ma już 10 lat. Od 2013 roku mieszkańcy decydują o części wydatków budżetu miasta poprzez udział w konsultacjach społecznych, na które składają się dyskusje, planowanie, głosowanie i wykonanie zwycięskich zadań.


Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec przebywający w Gminie Olsztyn z zamiarem stałego pobytu.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zgłosić projekt?

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców. Punktem wyjścia dla przygotowania projektu do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest poznanie potrzeb swoich i swojego otoczenia – w mieście, na osiedlu, w klubie, zespole. Dyskusje, rozmowy, nawet narzekania mogą wskazać co jest dla danej społeczności najważniejsze. To punkt wyjścia do opracowania projektu i złożenia wniosku. W ten sposób zyskujemy naturalne poparcie dla swojego pomysłu.

Zgłoszenie projektów jest bardzo proste.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 09.01.2023
do 28.02.2023

Ocena i odwołania
od oceny wniosków

Od 01.03.2023
do 15.05.2023

Odwołania od oceny wniosków

W terminie 7 dni od powiadomienia o negatywnej weryfikacji wniosku

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

19.05.2023

Głosowanie

Od 05.06.2023
do 18.06.2023

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 12.07.2023

Zgłoś swój projekt!

Dodaj projekt
Pozostało:

27
dni

12
godzin

56
minut

Zgłoś projekt

Zarejestruj się aby dodać Twoją propozycję projektu.