Jak zagłosować w OBO?

Wtorek, 1 września 2020

Każdy mieszkaniec Olsztyna może wziąć udział w głosowaniu na projekty OBO 2021. Zapraszamy do udziału w głosowaniu wszystkich olsztyniaków, którzy chcą mieć wpływ na swoje otoczenie – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Jeśli nie jesteś zameldowany, ale mieszkasz w Olsztynie, wypełnij oświadczenie. Czas na dopisanie się do listy uprawnionych upływa w połowie września.

W olsztyńskim budżecie obywatelskim uprawnienie do głosowania mają wszyscy mieszkańcy Olsztyna, bez żadnych wykluczeń i kryteriów. Mieszkańcem danej gminy jest osoba przebywająca na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu (Art. 25 Kodeks cywilny - Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.).

Dla mieszkańców Olsztyna bez zameldowania lub mieszkańców, którzy nie figurują w  rejestrze wyborców przygotowaliśmy specjalny formularz-oświadczenie, za pomocą którego można dopisać się do listy uprawnionych do głosowania w  OBO mieszkańców Olsztyna.

Formularz jest dostępny w systemie obsługi wniosków i głosowania: glosujobo.olsztyn.eu

Formularz składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do 14 września 2020 r. do godz. 12.00!

Zgodnie z dokumentami OBO 2021 (Zarządzenie Nr 158 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia VIII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
§ 33. 1. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych
w Olsztynie oraz - w przypadku osób nie posiadających meldunku w Olsztynie - na podstawie rejestru wyborców.
2. Osoby nieznajdujące się w bazie meldunków oraz w rejestrze wyborców mogą zostać dołączone do bazy osób uprawnionych do głosowania na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6doniniejszego Zarządzenia.
3. Oświadczenie może zostać złożone nie później niż do dnia 14 września 2020 r. do godz. 12.00
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1 w Olsztynie.

W tym roku głosowanie odbędzie się w dniach 1-16 października, przede wszystkim w formie elektronicznej. Pod adresem glosujobo.olsztyn.eu już można zapoznawać się z propozycjami mieszkańców. Wnioski są w większości w ocenie merytorycznej, listę ostatecznie dopuszczonych do głosowania projektów przedstawimy 30 września.

Załączniki:

Powrót