Jakie projekty do realizacji w 2023 roku

Czwartek, 28 kwietnia 2022

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w tym roku zrealizujemy 36 projektów. Trzy projekty trafią do harmonogramu na 2023 rok. Poniżej tabela realizacji.Zawieszenie procedury konsultacji społecznych X edycji i przeniesienie jej na 2023 rok umożliwi dokończenie zobowiązań z poprzedniej edycji, pozwoli na polepszenie procedury wyboru projektów oraz pozwoli na urealnienie realizacji przyszłych zobowiązań.
Zapisy ustawy nakładającej na miasta na prawach powiatu obowiązek corocznego wyboru projektów obywatelskich do realizacji w ciągu jednego roku i o określonej wartości, powodują nawarstwianie się zobowiązań, często niezwykle trudnych do realizacji (ze względu na rosnące koszty, inflację, zmieniające się przepisy), co powoduje obniżenie jakości wykonania budżetu obywatelskiego.
Powrót