Znamy wyniki OBO 2021!

Poniedziałek, 2 listopada 2020

Ponad 17 tys. osób oddało swoje głosy na niemal sto projektów bieżącej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Wybrane przez olsztynian propozycje będą realizowane w następnym roku.

Siedem projektów miejskich oraz najpopularniejsze zadania w każdym z 23 olsztyńskich osiedli - to  decyzja głosujących w VIII edycji OBO. Kwota przeznaczona na ich wykonanie to ponad 6,5 mln złotych.

- Dziękuję mieszkańcom za aktywność zarówno w czasie składania projektów, jak i później, podczas głosowania - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Mogliśmy wybierać między przeróżnymi pomysłami, odnoszącymi się do wielu aspektów życia: kultury, sportu, czy "twardych" inwestycji. Zaangażowanie było nieco mniejsze, niż choćby w poprzednim roku, ale i sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy jest zupełnie inna. Niemniej to głosowanie potwierdziło, że nadal wiele odób chce brać udział w decydowaniu o własnym mieście i to niewiątpliwie cieszy.

Najpopularniejszym projektem miejskim został "Edukacyjny ekotaras", który zgromadził niemal dziewięć tys. punktów. To propozycja Zaagospodarowania terenu przyległego do Olimpijskiego Stadionu Rugby z wystawą na dolinę i Łynę oraz wjazdu na parking, parkingu i ścieżki prowadzącej do tarasu. Taras ma mieć przede wszystkim głównie przeznaczenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej i  przedszkolnej, a także będzie pełnić funkcję rekreacyjną i integracyjną dla mieszkańców Olsztyna.

Propozycje, które również znalazły się na podium, to "Piłka z jajem - czyli rugby dla wszystkich" oraz "Kastracja kotów wolno bytujących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich". Na projekty miejskie zarezerwowano dwa miliony złotych.

W przypadku głosowania na projekty osiedlowe do realizacji wybranych zostało 31 projektów. Każde z 23 osiedli miało określony budżet, związany z liczbą mieszkańców. Największą kwotę do  wykorzystania miały Jaroty (ponad 318 tys. złotych), zaś najmniejszy - Kortowo (prawie 158 tys. złotych). Łącznie na te zadania jest ponad 4,5 mln złotych.

- Cieszę się, że możemy zakończyć kolejny etap tegorocznego OBO - powiedział przewodniczący Zespołu Koordynującego, Paweł Szczur. - Sam proces zgłaszania projektów jest pewnego rodzaju dialogiem między urzędem, zespołami i mieszkańcami. Mimo pandemicznych utrudnień, cały proces przebiegł bardzo sprawnie. Teraz te wybrane przez mieszkańców propozycje, zostaną wpisane do budżetu Olsztyna na następny rok i wówczas realizowane.

W VIII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego wzięło udział ponad 17 tys. osób. Ważnych głosów było 14 211 (83 proc.), z czego 10 292 zostały oddane on-line (72 proc.). Częściej głosy oddawały olsztynianki (57 proc.), a w zależności od wieku mieszkańcy w przedziale 36-49 lat (33,9 proc.).

Najwięcej głosów oddano pierwszego i ostatniego dnia - po 904.

[zwycięskie projekty OBO 2021]

Powrót