projekt nr 2

2. Ścieżki spacerowe i mała architektura dla parku kieszonkowego Zatorze/Podleśna


Zdjęcie do projektu Ścieżki spacerowe i mała architektura dla parku kieszonkowego Zatorze/Podleśna

Lokalizacja

Zadanie zaplanowane jest na działkach numer 17-122 i 17-123 i częściowo (ścieżka-dojście do centralnego okręgu) na działce 17-118/4

Skrócony opis

Zbudowanie spacerowych ścieżek z naturalnej wodoprzepuszczalnej utwardzonej nawierzchni wraz z obrzeżami z kostki brukowej, mini płotkiem oraz nasadzeniami.

Opis projektu

Ścieżka będzie mieć następujący przebieg:
- Okrąg w centralnej części (długość około 100m.)
- ścieżka-dojście do okręgu od strony ulicy Karłowicza (długość około 8m.)
- ścieżka-dojście do okręgu od strony ulicy Paderewskiego (długość około 21 m.)
- ścieżka-odnoga od okręgu do wejścia z Karłowicza do Psiej Strefy (długość około 45 m.)
Szerokość ścieżki 1,5m
Długość ścieżki = około 174m.
Dwustronne obrzeże ścieżki na szerokość jednej kostki brukowej
Schemat przebiegu ścieżki przedstawia załączona grafika.

Dodatkowo
1. Mała architektura - ogrodzenie wewnętrznej krawędzi okręgu około 90m (słupek Solo ze stali czarnej (około 60 sztuk do wbetonowania co 1,5m.) z taśmą/płaskownikiem (około 90 metrów) z katalogu https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/slupki/slupek-01-053 z pozostawieniem wejścia do okręgu (szer. ok. 1,5m) od strony południowej (plac zabaw)

2. Posadzenie kocimiętki (nepetia fasseni) wzdłuż wewnętrznej krawędzi okręgu (około 90 metrów) co 30cm. Łącznie około 300sztuk.

3. Posadzenie 8 sztuk Lilaka Meyera Palibin „na nóżce” w kolorze fioletowym w 4 punktach okręgu (północ-południe-wschód-zachód) po 2 sztuki w odstępie 1,5m w każdym punkcie.

4. Posadzenie 8 sztuk Lilaka Meyera w formie krzewu w kolorze fioletowym dosadzone przy Lilaku Meyra Palbin „na nóżce”

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych podczas udziału podwórka w programie Podwórka z Natury 2017.
Mieszkańcy nazywają podwórko parkiem mimo że oficjalnie teren ten nie figuruje w miejskich rejestrach.
Dotychczasową działalność społeczności dokumentuje profil https://www.facebook.com/zatoramipodlipami/
Miejsce to zasługuje na prawdziwe parkowe ścieżki spacerowe, takie jakie buduje się w innych częściach miasta (np. Plac Pułaskiego lub Park Jakubowo)
Park jest licznie odwiedzany szczególnie przez rodziny z dziećmi i osoby starsze. Wygodna ścieżka spacerowa bardzo ułatwi im spędzanie wolnego czasu.
Gliniasta gleba i okresowe zalewy po opadach takie spacery często uniemożliwiają.
Zaplanowane rośliny nie wymagają w kolejnych latach dużego nakładu pracy.
Reasumując – zbudowanie naturalnych utwardzonych ścieżek spacerowych podniesie jakość życia okolicznych mieszkańców umożliwiając im komfortowe spacery w cieniu lip i klonów.

Ogólnodostępność

Teren „Za Torami Pod Lipami" jest nieogrodzony i ogólnodostępny.

Odwiedzany jest nie tylko przez osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie (Karłowicza/Jagielońska/Reymonta/Paderewskiego) ale też przez osoby z dalej położonych ulic Zatorza/Podleśna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa ścieżki wraz z obrzeżami z kostki brukowej (zgodnie z opisem)150 000 zł
2Mała architektura (słupki z taśmą + dostawa + montaż zgodnie z opisem) 35 000 zł
3Nasadzenia (zakup + dostawa + posadzenie, zgodnie opisem) 6 500 zł
Łącznie: 191 500 zł

Załączniki