projekt nr 11

11. Pierwsze w Olsztynie Śmieciomaty z nagrodami - Czyste Pojezierze, Czyste trawniki, Czysty Zysk!


Lokalizacja

Proponowane lokalizacje to miejsca duzych skupisk ludzkich:
- ul. Kołobrzeska (przy budynku Spółdzielni Pojezierze / lub po drugiej stronie ul. Kołobrzeskiej od ulicy Westerplatte
- ul. Pana Tadeusza (przy budynku Akces)

Skrócony opis

Automaty do przyjmowania zdefiniowanych surowców wtórnych (np. aluminium, PET, szkło, baterie). Za oddane śmieci mieszkańcy otrzymują punkty, które upoważniają do nagród np. bilety do kina, teatru, zniżki na wybrane usługi miejskie, zniżki na korzystanie z komunikacji miejskiej itp. Zbiórka punktów przez połączona z maszyną aplikacje, system mógłby być zintegrowany z olsztyńska kartą miejską.

Opis projektu

Wyłonienie wykonawcy, określenie lokalizacji urządzeń (monitorowane miejsce w celu ochrony automatu przed dewastacją), przygotowanie planu punktacji i nagród. Dostarczenie i instalacja urządzeń w określonych wcześniej lokalizacjach, kampania promocyjna. Oddanie urządzeń do użytku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma na celu aktywizację oraz motywowanie mieszkańców do działań przyjaznych dla środowiska, a w dłuższej perspektywie zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców w zakresie segregacji śmieci. Dodatkowo projekt spowoduje zmniejszenie liczby plastykowych butelek tak bardzo pochłaniających przestrzeń w pojemnikach i kontenerach na śmieci. Te ostatnie często są przepełnione i plastykowe butelki często się wysypują. Nie zgniecione zajmują dużo miejsca. Śmieciomaty zgniatają butelki i puszki.
System nagradzania jest dodatkową motywacją do korzystania ze śmieciomatów. Oferta usług może być szeroka. Możliwe, że udałoby się nawiązać umowe ze sklepami, w których za uzyskane z projektu punkty przysługiwać zniżki na zakupy :)

Ogólnodostępność

Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców Olsztyna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zautomatyzowane urządzenia do segregacji śmieci 2 szt., wraz z aplikacją umożliwiającą zbieranie punktów130 000 zł
2Koszt nagród, nagrody za przyniesione butelki70 283 zł
3Koszty związane z funkcjonowaniem butelkomatu, koszt energii elektrycznej, odbioru i zagospodarowania odpadów10 000 zł
4Kampania promocyjna14 000 zł
Łącznie: 224 283 zł

Załączniki