projekt nr 12

12. Grajmy w koszykówkę! – modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie


Lokalizacja

Boisko sportowe położone na terenie należącym do III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie
Nr obrębu 21, nr działki 4/1

Skrócony opis

Na terenie należącym do III LO w Olsztynie, obok budynku szkoły przy ulicy Sybiraków 3 zostanie zmodernizowane boisko do koszykówki.  Na w/w terenie znajduje się asfaltowe boisko, aby można było z niego bezpiecznie korzystać niezbędna jest modernizacja, wtedy obiekt będzie służył również mieszkańcom Zatorza i całego Olsztyna.

Opis projektu

Na terenie należącym do III LO w Olsztynie, obok budynku szkoły przy ulicy Sybiraków 3 zostanie zmodernizowane boisko do koszykówki.  Na w/w terenie znajduje się asfaltowe boisko, aby można było z niego bezpiecznie korzystać niezbędna jest modernizacja, wtedy obiekt będzie służył również mieszkańcom Zatorza i całego Olsztyna.
Aby zrealizować to zadanie trzeba wykonać następujące prace:
Usunąć starą, asfaltową nawierzchnię.
Zainstalować niezbędny dla funkcjonowania boiska drenaż.
Położyć właściwy rodzaj nawierzchni.
Zainstalować dwie konstrukcje razem z koszami do gry w koszykówkę.
Zabezpieczyć teren odpowiednim płotem i piłkołapami.
Właściwie oznakować teren boiska.
Podłączyć  oświetlenie boiska.
Uwzględnić w projekcie parking rowerowy.
Przygotować drogę dojazdową do parkingu i drogę ewakuacyjną.
Podłączyć boisko pod miejski monitoring w celu zapobieżenia dewastacji obiektu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Boisko III LO w Olsztynie to świetna lokalizacja. Mimo niesprzyjającej nawierzchni, całe rodziny popołudniami w ciągu tygodnia korzystają z obiektu, który szkoła posiada. Kiedy przychodzi weekend na boisku widać graczy od rana do zmroku.
Nigdzie w okolicy nie ma boiska do koszykówki, a widać, że jest duże zainteresowanie mieszkańców. Boisko ma dogodne położenie – znajduje się tuż przy przystanku ZDZIT , co ułatwia dotarcie tu zainteresowanym. Przy szkole znajduje się parking samochodowy, zatem można też dojechać własnym transportem.
Realizacja projektu przyniesie ogromne korzyści społeczności lokalnej. Przede wszystkim wymiana nawierzchni zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników. Wyeliminuje niechciane kontuzje wynikające ze zbyt twardego podłoża.
Ponadto przyczyni się do aktywizacji sportowej mieszkańców Olsztyna, spopularyzuje koszykówkę oraz pozwoli wykształcić nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. W dłuższej perspektywie wpłynie korzystnie na zdrowie olsztynian

Ogólnodostępność

Boisko będzie dostępne dla mieszkańców Olsztyna w godz. 16:00 – 20:00 zgodnie z regulaminem funkcjonowania boiska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty ziemne 22 000 zł
2Podbudowa, odwodnienie boiska i przyłącza/oświetlenie133 900 zł
3Nawierzchnia syntetyczna 161 500 zł
4Wyposażenie boiska do koszykówki 20 700 zł
5Ogrodzenie - piłkochwyty 43 900 zł
6Projekt techniczny 25 000 zł
7Roboty rozbiórkowe25 000 zł
8Parking rowerowy 5 000 zł
9Droga dojazdową i ewakuacyjna/monitoring 28 000 zł
10Rezerwa inwestycyjna35 000 zł
Łącznie: 500 000 zł