projekt nr 13

13. PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH - zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu.


Zdjęcie do projektu PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH - zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu.

Lokalizacja

Podwórko pomiędzy ulicami Kościuszki, Kopernika i Kętrzyńskiego, dz. 73-5.

Skrócony opis

Każdy potrzebuje chwili odpoczynku w miejskim zgiełku. PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH zapewnia kreatywny odpoczynek najmłodszym (ekologiczny plac zabaw), chwilę spokoju starszym (miejsca siedzące i miejsca spotkań wśród zieleni), aktywny relaks energicznym (istniejące boisko i siłownia zewnętrzna), zielone wytchnienie wszystkim (naturalne środowisko), bezpieczną ostoję zwierzętom i owadom (łąka kwietna).

Opis projektu

PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH  to modernizacja istniejącej przestrzeni podwórkowej pomiędzy budynkami wielorodzinnymi oraz uzupełnienie jej nowymi, atrakcyjnymi formami zagospodarowania. Ostatnie miesiące pokazały wszystkim jak ważne jest posiadanie w pobliżu przyjaznego miejsca, w którym można utrzymywać kontakt z naturą, a także gdy pozwalają na to warunki zacieśniać więzy społeczne, czyli po prostu mieć swoją przestrzeń w mieście.

Aby podwórko rzeczywiście było dla wszystkich proponuje się szereg zmian dotykających tych aspektów, które są ważne dla poszczególnych grup mieszkańców.

1. ODPOCZYNEK,
czyli coś, czego każdy z nas szuka w przestrzeni zielonej, ma być zapewnione poprzez:
a) ustawienie ławek dla dorosłych pilnujących dzieci na placu zabaw,
b) postawienie ławostołu dla spragnionych chwili wytchnienia w pobliżu istniejących ławek,
c) nasadzenie wysokich drzew zacieniających wszystkie miejsca siedzące.

2. NATURA,
czyli ta część miasta, którą często się pomija, a która jest niezbędna dla naszego zdrowia, nastroju i poczucia spokoju, zostanie wsparta przez:
a) nowe nasadzenia drzew zapewniających cień i ochronę przed drobnym deszczem (proponowane klony, jarzębina, brzoza, kasztanowiec, dąb),
b) nowe nasadzenia krzewów oddzielających od ulic i parkingów, chroniących i przed hałasem, i przed zanieczyszczeniami (dereń, cyprys, tawuła),
c) utworzenie łąki kwietnej będącej ostoją natury w mieście, zapewniającą odpowiednie warunki dla owadów zapylających, wpływającą pozytywnie na wrażenia estetyczne i wspierającą miejski ekosystem.

3. ZABAWA,
czyli całkowita wymiana istniejącego placu zabaw na nowy, wykorzystujący naturalne drewno (np. robinii akacjowej), zapewniający rozrywkę i aktywność fizycznym najmłodszym mieszkańcom, na którym znalazłyby się:
a) przyrządy wielofunkcyjne dla wzbudzania kreatywności dzieci, zbudowane z drewna i lin, zorganizowane w tor przeszkód,
b) tradycyjnie huśtawki i zjeżdżalnia,
c) na części placu naturalne piaskowe podłoże z paroma balami/obrzeżami pełniącymi rolę siedziska zamiast tradycyjnej piaskownicy,
d) pozostałe podłoże to trawa, czyli naturalny amortyzator dla niskich urządzeń i wsparcie miejskiego ekosystemu,
d) tablica do pisania kredą,
e) małe zadaszenie umożliwiające zabawę w czasie drobnego deszczu i zapewniające ochronę przed słońcem.

4) EDUKACJA,
czyli uczenie dobrych nawyków, które zachęcałyby mieszkańców do tworzenia dalszych miejskich przestrzeni w zgodzie z naturą, zostałoby zapewnione poprzez wyposażenie przestrzeni następującymi obiektami:
a) lupa do obserwacji roślin i owadów,
b) karmniki do obserwacji i karmienia ptaków,
c) domki dla owadów,
d) stolik do gry w szachy z siedziskami-pieńkami,
e) tablica z infografiką o owadach zapylających i łąkach kwietnych,
f) kosze na śmieci z segregacją odpadów.

PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH  wykorzystuje aktualne walory terenu (znakomita lokalizacja, zrealizowana część rekreacyjno-sportowa w postaci boiska do koszykówki i siłowni zewnętrznej, istniejące drzewa i krzewy do zachowania i pielęgnacji) jednocześnie wzbogacając go o nowe funkcje i nadając mu nowy charakter. Wszystkie proponowane elementy wspierają naturę w mieście i sprzyjają tworzeniu miejsca spotkań dla okolicznych mieszkańców.

W tym roku wybierzmy projekt inwestycji dla NAS, a nie dla samochodów!

Uzasadnienie realizacji projektu

PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH to przestrzeń, w której znajdzie miejsce do spędzania wolnego czasu każdy z mieszkańców osiedla, niezależnie od swoich zainteresowań (strefy sportu, edukacji, zabawy i odpoczynku), wieku (rekreacja dla wszystkich, począwszy od dzieci po seniorów) oraz pogody (dotychczas nie było możliwe korzystanie z przestrzeni zielonej w upalne dni ze względu na brak cienia; nasadzenia drzew i zadaszenie na placu zabaw mogą to zmienić). Jednocześnie dzięki wprowadzeniu łąki kwietnej powstanie w mieście nowa enklawa natury. Tak zrealizowane podwórko ma szansę być prawdziwym miejscem spotkań lokalnej społeczności, integrującym ją i inspirującym do powstawania nowych inicjatyw ulepszających osiedle.

Ogólnodostępność

Projektowane założenie znajduje się w całości na działce miejskiej, czyli terenie ogólnodostępnym. Podwórko jest w pobliżu dwóch ruchliwych skrzyżowań (Kętrzyńskiego/Kościuszki oraz Placu Bema), więc jest doskonale skomunikowane. Ta część miasta gromadzi wielu mieszkańców, którzy mają w zasięgu spacerowym park Kusocińskiego, ale cierpią na niedostatek zieleni na najbliższych podwórkach. Potrzeba zielonej przestrzeni tuż pod domem dotyczy zwłaszcza najstarszych i najmłodszych mieszkańców osiedla, a ogólnodostępność proponowanej inicjatywy umożliwia jednocześnie integrację wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyposażenie ekologicznego placu zabaw 22 000 zł
2Podłoże piaskowe i trawiaste pod plac zabaw2 500 zł
3Drzewa - nowe nasadzenia5 000 zł
4Krzewy - nowe nasadzenia2 000 zł
5Mała architektura - ławki, ławostół, kosze na śmieci, stolik do gry w szachy6 000 zł
6Wyposażenie edukacyjne - tablica, karmniki, domki dla owadów, lupa3 000 zł
7Łąka kwietna1 500 zł
8Projekt techniczny8 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Załączniki