projekt nr 14

14. Remont chodnika ul. Gębika + miejsca parkingowe


Lokalizacja

ul. Gębika od nr 1A do 13

Skrócony opis

Wykonanie wymiany nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Gębika (strona nieparzysta od nr 1A do 13 oraz wykonanie miejsc parkingowych skośnych na wysokości sklepu "Lewiatan" zgodnie z zasadą co 3 miejsca postojowe- jedno drzewo lub inna forma zieleni.

Opis projektu

Wykonanie remontu chodnika w pasie drogowym ul. Gębika (strona nieparzysta) od nr 1A do 13 polegającego na wymianie pierwotnych płyt cementowych na kostkę betonową typu polbruk wraz z wymianą obrzeży. Wstępny obmiar nowego chodnika przy założeniu 2 m szerokości to około 820 m2. W kalkulacji przyjęto cenę 230 zł/m2. W projekcie zakłada się również wykonanie  miejsc parkingowych skośnych o zakładanej szerokości 2,5 m, na wysokości sklepu "Lewiatan" w technologii kostki betonowej wraz z wymianą krawężników oraz zieleń ( drzewa lub inna forma zieleni)

Uzasadnienie realizacji projektu

Wskazany do remontu chodnik, stanowiący główną arterię komunikacji pieszej na Osiedlu Pieczewo nie był remontowany od chwili powstania Osiedla, czyli od lat 80-tych ubiegłego wieku, a jego fatalny stan stanowi spore zagrożenie dla korzystających z niego pieszych. Trakt ten stanowi komunikację do szkół, sklepów i przychodni.

Ogólnodostępność

Chodnik wskazany do remontu jest ogólnodostępnym ciągiem pieszym w pasie drogowym ul. Gębika - głównej arterii komunikacyjnej Osiedla Pieczewo.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa5 000 zł
2Wykonanie wymiany nawierzchni chodnika na kostkę betonową wraz z korytowaniem, podbudową i osadzeniem obrzeży 188 600 zł
3Wykonanie miejsc parkingowych6 000 zł
Łącznie: 199 600 zł

Załączniki