projekt nr 8

8. Zielone miejsca parkingowe na os. Mleczna


Lokalizacja

Pas drogowy ulic Iwaszkiewicza i Gałczyńskiego, na działkach w obrębie 110, których właścicielem jest gmina Olsztyn, wzdłuż ul. Iwaszkiewicza Dz. Nr 54/10, 58/88, 64/22, wzdłuż Gałczyńskiego o nr 51/84.

Skrócony opis

Wykonanie miejsc postojowych (parkingowych) dla samochodów osobowych do 3,5 tzn zgodnie ze stosowaną zasadą co 3-4 miejsce postojowe - jedno drzewo, odporne na zasolenie lub grupy 2-3 kilkuletnich krzewów odpornych na warunki środowiskowe, np. róża pomarszczona, wzdłuż ulic: Iwaszkiewicza i Gałczyńskiego.

Opis projektu

Wykonanie miejsc postojowych (parkingowych) dla samochodów osobowych do 3,5 tzn zgodnie ze stosowaną zasadą co 3-4 miejsce postojowe - jedno drzewo, odporne na zasolenie lub grupy 2-3 kilkuletnich krzewów odpornych na warunki środowiskowe, np. róża pomarszczona, wzdłuż ulic: Iwaszkiewicza i Gałczyńskiego.

Uzasadnienie realizacji projektu

Osiedle Podgrodzie, jak i jego południowa część tzw. osiedle Mleczna jest zamieszkiwana przez prawie 10000 stałych mieszkańców. Tak duża liczba zamieszkujących w połączeniu z niedużą powierzchnią osiedla otoczoną obszarami zieleni, w tym terenami podmokłymi powoduje, że brakuje miejsc postojowych dla użytkowników dróg publicznych, mieszkańców czy interesantów korzystających z lokali, w tym instytucji publicznych.Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenia szkód w mieniu. W latach 2017 i 2018 na zlecenie Urzędu Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich oraz Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni) zrealizowano projekty m.in. obejmujące budowę zatok postojowych w lokalizacjach określonych w pkt. 3 wniosku poza projektem obejmującym 15 miejsc postojowych wzdłuż ul. Gałczyńskiego w obrębie 110 na działce nr 51/84, na wysokości budynku 33 i 35. Celem projektu jest także wprowadzenie standardu ekologicznego w postaci zielonych miejsc postojowych i posadzenie drzew.

Ogólnodostępność

Miejsca będą dostępne dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego, gdyż zatoki postojowe są zlokalizowane na nieruchomościach władanych przez Miasto Olsztyn.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowy zatoki postojowej wzdłuż Gałczyńskiego na wysokości budnku 33 i 3513 456 zł
2Budowa zatok postojowych, zieleń201 000 zł
Łącznie: 214 456 zł

Załączniki