projekt nr 43

43. SCHODY ORAZ CHODNIK POMIĘDZY ULICAMI ZNANIECKIEGO/KRAUTFORSTA/OLSZEWSKIEGO/ZARUSKIEGO


Lokalizacja

Obręb geodezyjny 112, działka nr 14/104 (właściciel Gmina Olsztyn) oraz działka 165/80 (właściciel Gmina Olsztyn).

Skrócony opis

Połączmy Brzeziny budując schody oraz chodnik z racji zabudowania ostatniego już dzikiego przejścia pomiędzy obiema częściami osiedla.

Opis projektu

Na gruntach Gminy Olsztyn trakt pieszy łączący ulice Znanieckiego, Krautforsta, Olszewskiego  i Zaruskiego; częściowo jako chodnik, częściowo jako schody (wraz z podjazdami) oraz oświetleniem.

Uzasadnienie realizacji projektu

Wykonanie inwestycji połączy obie części Brzezin (tzw. dolną i górną), co umożliwi mieszkańcom górnej części korzystanie z infrastruktury dolnej części (m.in. pętla autobusowa, plac zabaw, sklep Społem, stacja roweru miejskiego, siedziba Rady Osiedla). Natomiast mieszkańcom dolnej części Brzezin umożliwi dojście do okolicznych przystanków tramwajowych, autobusowych, przychodni lekarskich i przychodni rehabilitacyjnych, sklepów wielkopowierzchniowych (Auchan, Galeria Warmińska, Media Markt, OBI), a także dzieciom i młodzieży dojście do dużego placu zabaw na Os. Generałów oraz szkoły.

Na dzień dzisiejszy mieszkańcy korzystają z dzikich, niebezpiecznych, przejść po prywatnych niezabudowanych działkach. Jednakże wkrótce nawet dzikie przejścia zostaną zabudowane. Ostatnie dzikie przejście zostało już ogrodzone przez właściciela działki prywatnej przy ul. Krautforsta.

Ogólnodostępność

Efektem realizacji będzie udostępnienie wszystkim mieszkańcom Olsztyna, a także gościom odwiedzającym osiedle Brzeziny oświetlonych schodów oraz chodnika łączącego obie części osiedla (górną i dolną).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1budowa chodnika50 000 zł
2budowa schodów60 000 zł
3 oświetlenie54 000 zł
Łącznie: 164 000 zł