projekt nr 65

65. Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zientary - Malewskiej


Lokalizacja

Chodnik wzdłuż ulicy Marii Zientary-Malewskiej - od skrzyżowania z ulicą Letnią w kierunku do centrum miasta

Skrócony opis

Budowa chodnika dla pieszych o długości 320 metrów bieżących i szerokości ok 2 m od skrzyżowania ulicy Letniej w kierunku do centrum miasta wzdłuż ulicy Zientary Malewskiej

Opis projektu

Budowa chodnika dla pieszych o długości 320 metrów bieżących i szerokości ok 2 m od skrzyżowania ulicy Letniej w kierunku do centrum miasta wzdłuż ulicy Zientary Malewskiej

Uzasadnienie realizacji projektu

Brak chodnika przy ulicy Marii Zientary - Malewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Letnią od wielu lat stanowi "palący" problem zamieszkujących tu mieszkańców naszego osiedla. Od kilku lat, ze względu na powstanie nowego bloku przy ul. Zimowej, jak również rozwój tutejszych zakładów pracy (np. Indykpol), ruch pieszych na tym odcinku zwiększył się kilkakrotnie. Zwiększył się także ruch samochodów. Mieszkańcy tej części naszego osiedla, aby dotrzeć do miasta czy najbliższego przystanku autobusu linii 116 - ze względu na brak chodnika dla pieszych - zmuszeni są nawet kilkaset metrów iść brzegiem bardzo ruchliwej ulicy. Przebywanie drogi w taki sposób przez np. dzieci dojeżdżające do szkoły, matki z wózkami czy osoby starsze, niedysponujące własnym środkiem transportu, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia a nawet życia. Budowa chodnika dla pieszych na tym odcinku jest niezbędna do poprawy bezpieczeństwa znacznej części mieszkańców osiedla.

Ogólnodostępność

Chodnik dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla Zielona Górka, jak również mieszkańców innych osiedli, dojeżdżających np. do pracy czy na ogródki działkowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika dla pieszych158 837 zł