projekt nr 66

66. Czyste powietrze nad Olsztynem


Lokalizacja

Straż Miejska w Olsztynie

Skrócony opis

Zakup specjalistycznego drona do wykrywania źródła emisji i identyfikowania zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych.

Opis projektu

Celem zadania jest zakup specjalistycznego drona do wykrywania źródła emisji i identyfikowania zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych. Dzięki temu możliwe będzie szybkie  analizowanie i kontrolowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń PM 2,5 i PM10. Zakup drona w zestawie z urządzeniem i specjalną głowicą do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, oprogramowaniem oraz szkolenia z ich obsługi przeznaczony jest dla Straży Miejskiej w Olsztynie

Uzasadnienie realizacji projektu

W okresie grzewczym jakość powietrza nad Olsztynem, a zwłaszcza na osiedlach domów jednorodzinnych gwałtownie się pogarsza. Przekroczenia norm pyłów PM 2,5 i PM 10 zbliżają się nawet  do 400 proc. bezpiecznej normy. Podstawowym problemem jest opał, który mieszkańcy palą w piecach, bo często poza słabej jakości węglem, spalane są płyty meblowe, butelki typu PET i inne plastiki czy zwyczajne śmieci i odpady, które po spaleniu wydzielają szkodliwe dla zdrowia substancje. Urządzenie będzie wykorzystywane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Olsztynie w szczególności do przeprowadzania inspekcji domowych palenisk oraz innych zanieczyszczeń powietrza.W sposób znaczący może poprawić skuteczność interwencji a poprzez działanie odstraszające wpłynąć na poprawę jakości powietrza w mieście. Obecnie Straż nie dysponuje takim sprzętem.

Ogólnodostępność

Zakup urządzenia ma służyć poprawie jakości życia i ochronie zdrowia mieszkańców Miasta

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1urządzenie wraz z oprogramowaniem150 000 zł
2szkolenie z obsługi40 000 zł
3kampania informacyjna - działania prewencyjne5 000 zł
4badanie próbek (150 szt.)105 000 zł
Łącznie: 300 000 zł