projekt nr 33

33. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ze schodami terenowymi i zjazdem dla rowerów i wózki łączącego ulicę Andersa z ulicą Sucharskiego


Lokalizacja

Działki: 98/3 obręb 118, 96/39 obręb 118; 106/7 obręb 118 - wg planu sytuacyjnego

Skrócony opis

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ze schodami terenowymi i zjazdem dla rowerów i wózki łączącego ulicę Andersa z ulicą Sucharskiego o łącznej długości ok. 130 mb wraz z modernizacją oświetlenia. Ciąg pieszo-rowerowy o długości 77 m i szerokości 2 m; ciąg pieszo-rowerowy o długości 53m i szerokości 3 m; schody terenowe; pochylnia na wózki i rowery;lampy oświetleniowe; mostek nad ciekiem wodnym.

Opis projektu

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ze schodami terenowymi i zjazdem dla rowerów i wózki łączącego ulicę Andersa z ulicą Sucharskiego o łącznej długości ok. 130 mb wraz z modernizacją oświetlenia. Ciąg pieszo-rowerowy o długości 77 m i szerokości 2 m; ciąg pieszo-rowerowy o długości 53m i szerokości 3 m; schody terenowe; pochylnia na wózki i rowery;lampy oświetleniowe; mostek nad ciekiem wodnym.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ciąg pieszo-rowerowy skomunikuje ze sobą ulice Andersa z ulicą Sucharskiego; umożliwi szybkie przejście mieszkańców Osiedla Generałów do przystanku tramwajowego oraz autobusowego na ulicy Sikorskiego. Wskazany ciąg stanowi komunikację dla ponad 4000 mieszkańców osiedla Generałów. Obecny prowizoryczny ciąg pieszy wykonany jest z płyt drogowych. Schody terenowe znajdują się w złym stanie i są niebezpieczne. Płyty są popękane, zapadnięte, ciąg jest słabo oświetlony, co uniemożliwia jego bezpieczne użytkowanie.

Ogólnodostępność

Wskazany teren miejski jest ogólnodostępny i służy jako droga dla mieszkańców osiedla Generałów do ulicy Sikorskiego, m.in. do tramwaju.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1projekt techniczny12 000 zł
2wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ze schodami; pochylniami oraz modernizacja oświetlenia215 884 zł
Łącznie: 227 884 zł

Załączniki

Mapka lokalizacji