projekt nr 53

53. Wymiana chodnika położonego przy ul. Pana Tadeusza biegnącego wzdłuż hali sportowej UWM i Przedszkola Miejskiego nr 37.


Lokalizacja

Chodnik położony na działkach nr 12/14; 2/3; 2/12 obręb 97 Olsztyn. Wymagający przebudowy fragment biegnie od schodów zejściowych do Parku Kusocińskiego (zejście położone na zachód od hali sportowej UWM), aż do  zejścia do Parku Kusocińskiego biegnącego pomiędzy kościołem, a Przedszkolem Miejskim nr 37.

Skrócony opis

Zadanie ma dotyczyć wykonania nowego chodnika na odcinku około 170 metrów. Jest to ostatni fragment tego chodnika, który posiada nawierzchnię płytek chodnikowych starego typu (są one pokruszone, spękane, nierówne). Nowy chodnik zwiększy komfort przemieszczania się osób, co jest szczególnie istotne, gdyż z niego korzystają m.in. małe dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 37.

Opis projektu

Zadanie ma dotyczyć wykonania nowego chodnika na odcinku około 170 metrów. Wymagający przebudowy fragment biegnie od schodów zejściowych do Parku Kusocińskiego (zejście położone na zachód od hali sportowej UWM), aż do  zejścia do Parku Kusocińskiego biegnącego pomiędzy kościołem, a Przedszkolem Miejskim nr 37. Zadanie ma obejmować zdjęcie starej nawierzchni z płyt chodnikowych, wymianę/ułożenie nowej podsypki, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płytek betonowych. ułożenie krawężników, wykonanie dokumentacji projektowej. Szacuje się, że powierzchnia objęta inwestycją to około 600 m2. W momencie wykonania chodnika możliwe będzie wyodrębnienie ścieżki rowerowej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ostatni fragment przedmiotowego chodnika, który wymaga wymiany. Jest on w bardzo złym stanie technicznym. W płytkach chodnikowych występują liczne spękania i ubytki. Osoby z niego korzystające skarżą się na jego zły stan techniczny. Nierzadko w jego obrębie dochodzi do drobnych wypadków - szczególnie na to są narażone dzieci udające się do Przedszkola Miejskiego nr 37 - dzieci potykają się o krzywe płytki chodnikowe, przewracają się na swych hulajnogach, rowerkach, po wjechaniu w nierówności chodnika. Z ogólnodostępnych planów dotyczących rewitalizacji Parku Kusocińskiego wynika, że przedmiotowy trakt nie jest objęty przebudową w ramach tego projektu.

Ogólnodostępność

Chodnik w obrębie działek miejskich jest i będzie (po realizacji inwestycji) ogólnodostępnym elementem infrastruktury miejskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zdjęcie starych płyt chodnikowych i ich wywóz15 000 zł
2Wymiana/ułożenie nowej podbudowy 30 000 zł
3Ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej 50 000 zł
4Ułożenie nowych obrzeży betonowych 15 000 zł
5Wykonanie dokumentacji projektowej40 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Załączniki