projekt nr 79

79. Miasteczko Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie


Lokalizacja

Ogólnodostępny, ogrodzony i monitorowany plac przed Szkołą Podstawową nr 30 im. Marii Zientary - Malewskiej, ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn.

Skrócony opis

Miasteczko ruchu drogowego to plac manewrowy umożliwiający wprowadzenie dzieci i młodzieży w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, ponadto zdobycie doświadczenia i dobrych nawyków niezbędnych do bezpiecznego kierowania pojazdem, a także uzyskanie uprawnień do prowadzenia rowerów po drogach publicznych.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego na ogrodzonym, ogólnodostępnym i monitorowanym placu przed Szkołą Podstawową nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie. Będzie to pierwsza realizacja takiej formy architektury w naszym mieście. Miasteczko ruchu drogowego daje możliwość właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Edukacja komunikacyjna jest inwestycją w bezpieczeństwo, gdyż najmłodszy uczestnik ruchu drogowego przygotowany do bezpiecznego poruszania się rowerem staje się zarówno świadomym kierującym, jak również bardziej odpowiedzialnym pieszym, a dzięki temu ma ugruntowane podstawy do zdobycia pierwszego uprawnienia do samodzielnego poruszania się pojazdem po drogach publicznych w postaci kart rowerowej. Funkcjonowanie miasteczka ma na celu popularyzację zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu ulicznym najmłodszych jego uczestników. Dzięki zajęciom w miasteczku możliwe jest korygowanie popełnianych błędów przed dopuszczeniem do ruchu drogowego, praktyczne sprawdzenie znajomości i stosowania przepisów ruchu drogowego, przełamywanie barier psychologicznych przed poruszaniem się w warunkach ruchu ulicznego. Wprowadzone zmiany prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, obligujące do posiadania co najmniej karty rowerowej przez dziecko chcące samodzielnie poruszać się sprzętem o napędzie elektrycznym (hulajnogi elektryczne i inne pojazdy) sprawiają, że liczba osób zainteresowanych zdobyciem karty rowerowej zdecydowanie wzrosła.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt umożliwi  skorzystanie w ramach zajęć praktycznych z profesjonalnie przygotowanej przestrzeni miasteczka ruchu drogowego, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego miasta, stworzy nowe miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do integracji środowiska. Rower to nie tylko ekologiczny środek transportu, ale także znakomity sposób na spędzanie wolnego czasu i aktywność fizyczną. Wraz z rozbudowującą się infrastrukturą ścieżek rowerowych na terenie miasta Olsztyna projekt idealnie wpisuje się w działania samorządu. Dodatkowo rosnąca popularność nowych form przemieszczania się w postaci hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch (m.in. deskorolki oraz rolki) sprawia, że coraz ważniejszym staje się kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, zwłaszcza w kontekście poszanowania praw pieszych jako niechronionych uczestników ruchu.

Ogólnodostępność

Projekt ogólnodostępny, umożliwiający korzystanie z efektów jego realizacji  w pełnym zakresie zainteresowanym mieszkańcom Olsztyna w sposób systematyczny           i przewidziany w regulaminie obiektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace rozbiórkowe nawierzchni z płyt betonowych + korytowanie 36 500 zł
2Podbudowa z kruszywa łamanego z zagęszczeniem 0-31,5 C50/30 grubość15 cm 55 500 zł
3Masa asfaltowa warstwa wiążąca AC – 11W grubość 4 cm43 000 zł
4Masa asfaltowa warstwa ścieralna AC-11S grubość 4 cm43 000 zł
5Opornik 25x20 z ławą i oporem (na betonie B – 15) - 150 m13 000 zł
6Oznakowanie poziome i pionowe 75 000 zł
7Opracowanie projektu technicznego60 000 zł
Łącznie: 326 000 zł