projekt nr 89

89. Zielony przystanek na Wawrzyczka – remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu.


Lokalizacja

Brzeziny, pętla autobusowa na Wawrzyczka - nr działki, obręb:  114-30, 114-29, 114-31, 114 – 95/12

Skrócony opis

Proponujemy zagospodarowanie terenu wokół pętli autobusowej przy ul. Wawrzyczka na Brzezinach. Zielony przystanek, ciekawa roślinność, ławeczki, remont chodnika i oświetlenia. Dzięki nowemu zagospodarowaniu mieszkańcy mogą chętniej zmieniać swoje przyzwyczajenia!

Opis projektu

Proponujemy zagospodarowanie terenu wokół pętli autobusowej przy ul. Wawrzyczka na Brzezinach.  Projekt obejmuje remont nawierzchni pętli autobusowej - jest to około 350 m kwadratowych nawierzchni z kostki betonowej.  Projekt zakłada także wymianę wiaty autobusowej na tzw. „zielony przystanek”, czyli wiatę otoczoną zielenią pienną. Wokół pętli planuje się ustawienie ławeczek wraz koszami na śmieci. Jedną ławeczkę proponujemy postawić przy Kapliczce. Projekt dopełnia wymiana lamp oświetleniowych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zagospodarowanie terenu sąsiadującego z pętlą autobusową może stanowić dla osiedla  wspólną przestrzeń, która dzięki zastosowaniu oplecionej roślinnością wiaty, ustawieniu ławeczek i uporządkowaniu nawierzchni będzie służyć mieszkańcom. Takie otoczenie może także zachęcić mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń i częstszego korzystania z komunikacji miejskiej. Dobre oświetlenie terenu zwiększy jego bezpieczeństwo. W Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu znajduje się  część dokumentacji projektowej.

Ogólnodostępność

Teren jest ogólnodostępny a jego zagospodarowanie będzie służyło mieszkańcom osiedla Brzeziny oraz wszystkim przyjeżdżającym na osiedle.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont nawierzchni85 000 zł
2„Zielona wiata”20 000 zł
34 ławeczki (w tym 1 przy Kapliczce)10 000 zł
44 kosze na śmieci4 000 zł
5Nasadzenia roślinności5 000 zł
6Wymiana lamp oświetleniowych 25 000 zł
7Projekt oświetleniowy10 000 zł
Łącznie: 159 000 zł

Załączniki