projekt nr 91

91. Ratujmy Jezioro Długie! Oczyszczanie Jeziora Długiego


Lokalizacja

Jezioro Długie

Skrócony opis

W ramach OBO chcielibyśmy oczyścić Jezioro Długie z nadmiernej biomasy roślinności zanurzonej i mat glonów nitkowatych.  Poprawie ulegną walory estetyczne i rekreacyjne jeziora.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest oczyszczenie Jeziora Długiego z nadmiaru biomasy roślinności zanurzonej, szczególnie moczarki delikatnej oraz mat glonowych, które porastają powierzchnie, a w miarę starzenia się flotują i tworzą pływające po powierzchni wody skupiska.  
Moczarka delikatna ma charakter bardzo inwazyjny i agresywny – rozwija się masowo, a jego negatywny, wpływ polega na konkurencji o światło i składniki pokarmowe z rodzimą florą wodną. Moczarkę delikatną charakteryzuje ponadto wyższe tempo wzrostu i zdolność regeneracji z fragmentów pędów w porównaniu do moczarki kanadyjskiej, którą skutecznie wypiera. Moczarka delikatna negatywnie oddziałuje na obiekty wodne utrudniając ich użytkowanie rekreacyjne np. pływanie czy wędkarstwo.
Stała ekspansja roślinności zanurzonej i glonów nitkowatych, doprowadza do coraz większych dysfunkcji Jeziora Długiego w kontekście wykorzystana rekreacyjnego. Opadłe na dno jeziora fragmenty roślinności naczyniowej ulegają mineralizacji, której skutkiem jest wzbogacanie wód w mineralne formy fosforu i azotu. Zasadnym staje się zatem usuwanie nadmiaru roślinności w celu ograniczenia dostępności pierwiastków pożywkowych w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Jednocześnie tą drogą poprawie ulegnie ogólny stan jeziora, zarówno w kontekście czystości wody jak i estetycznego wrażenia dla odwiedzających to miejsce mieszkańców Olsztyna.

Uzasadnienie realizacji projektu

Dokonane w ramach realizacji OBO oczyszczenie jeziora z nadmiernej biomasy roślin wodnych bogatej w substancje biogenne stanowi skuteczne narzędzie do sukcesywnej poprawy jakości wód w Jeziorze Długim. Mieszkańcy Olsztyna będą mogli cieszyć się czystym jeziorem. Poprawie ulegną walory estetyczne i rekreacyjne jeziora.

Ogólnodostępność

Jezioro Długie – jezioro jest akwenem miejskim, z relaksu nad jeziorem korzystają mieszkańcy Olsztyna. Oddana kilka lat temu ścieżka, biegnąca wokół jeziora, jest popularnym wśród mieszkańców miejscem spacerów i uprawiania sportów.  Chcemy cieszyć się również z samego jeziora. Wskutek bieżącego wzbogacania jeziora w składniki odżywcze pochodzące np. z nadmiernych ilości zanęt wędkarskich oraz pokarmu wrzucanego dla ptaków wodnych w akwenie tym pogarszają się walory estetyczne i rekreacyjne poprzez nadmierny rozwój roślinności zanurzonej i mat glonowych. Dlatego mając na celu dobro nas wszystkich chcemy doprowadzić do poprawienia stanu jeziora.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Oczyszczanie jeziora przy użyciu sprzętu specjalistycznego (wynajem sprzętu /koparka, motorówka/, opłacenie pracy ludzi)50 000 zł
2Czyszczenie dna jeziora, wynajęcie płetwonurków.10 000 zł
3Utylizacja zebranych roślin (praca ludzi + opłacenie kontenerów)10 000 zł
Łącznie: 70 000 zł