projekt nr 92

92. Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Grabowskiego i montaż progów zwalniających


Lokalizacja

Teren ulicy Stefana Grabowskiego, osiedle Kościuszki

Skrócony opis

Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodników w ciągu ulicy Stefana Grabowskiego , wymianę starych progów zwalniających na nowe wraz z montażem dwóch dodatkowych progów.

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodników w ciągu ulicy Stefana Grabowskiego. Kontynuacja prac po stronie numerów nieparzystych od posesji numer 37 do posesji numer 49 i fragment chodnika przy posesji numer 6. Należy również uwzględnić obniżenie podjazdów dla samochodów przy bramach wjazdowych do posesji i wymianę starych studzienek na nowe.
Należy usunąć starą nawierzchnię chodników i wymienić ją na nową. Długość nawierzchni to ok 200 mb.
Dodatkowo wymiany wymagają stare progi zwalniające. Progi nie spełniają swojej funkcji , są to tak zwane wysepki, które z łatwością są omijanie przez kierowców. Ze względu na duży ruch samochodów należy je całkowicie usunąć i zastąpić nowymi spełniającymi swoją funkcję. Progi należy wyposażyć w odblaski.
Należy również zamontować dwa dodatkowe progi zwalniające wyposażone w odblaski.

Uzasadnienie realizacji projektu

Nawierzchnia chodników uległa znacznej degradacji na przestrzeni lat. Chodniki są nierówne, ze znaczą ilością ubytków co powoduje iż poruszanie się po nich jest bardzo niekomfortowe, wręcz niebezpieczne. Mieszkańcami ulicy są rodziny z dziećmi spacerujące z wózkami jak i osoby starsze dla których spacery po nierównych chodnikach stanowią niebezpieczeństwo. Realizacja projektu znacząco ułatwi bezpieczne przemieszczanie się mieszkańcom. Progi zwalniające w postaci wysepek nie spełniają swojej funkcji a to stwarza realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców.

Ogólnodostępność

Projekt realizowany będzie na ogólnodostępnym terenie, z którego korzystają również mieszkańcy innych osiedli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni chodnikow 200 mb120 000 zł
2Demontaż starych wysepek zwalnijących i montaż 4 nowych progów72 886 zł
Łącznie: 192 886 zł

Załączniki