projekt nr 97

97. Rozbudowa bezobsługowego kompleks wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - (boulderu) w Parku Jakubowo


Lokalizacja

Park Jakubowo. Teren przylegający do asfaltowego boiska przy kortach tenisowych.

Skrócony opis

Przedmiotem zadania będzie zagospodarowanie istniejącego placu z trawnikiem oraz sztucznym głazem do wspinania (boulderem) w Parku Jakubowo.
W pobliżu boulderu zostanie ustawionych 7 ławek parkowych, śmietniki  oraz kilka różnych zintegrowanych,  drewnianych mini placów zabaw dla dzieci.
Teren zostanie  oświetlony za pomocą latarni parkowych zasilanych z istniejącego oświetlenia parku.

Opis projektu

Teren przy projektowanym (istniejącym) boulderze należy oświetlić za pomocą przynajmniej trzech, czterech latarni parkowych identycznych z istniejącymi latarniami w Parku Jakubowo. Oświetlenie zasilić z istniejącej sieci oświetleniowej parku. Oświetlenie terenu pozwoli na korzystanie  z obiektu po zapadnięciu zmroku oraz podniesie bezpieczeństwo użytkowników.
Przy  boulderze ustawić 7 masywnych ławek parkowych wraz z utwardzeniem terenu pod ławkami. Teren wyposażyć w  kosze na śmieci ( min. 4 szt.).
Dookoła bulderu zostanie postawionych kilka różnych drewnianych mini placów zabaw dla dzieci. Przynajmniej jeden z nich będzie wyposażony w zadaszone pomieszczenie (domek), w którym będą się mogli schronić przed deszczem dorośli i dzieci.  
Dokupienie chwytów wspinaczkowych do zainstalowania na boulderze pozwoli na zbudowanie większej ilości ciekawych problemów wspinaczkowych - zdecydowanie podniesie atrakcyjność boulderu ( ze względu na niski budżet wygranego projektu poprzedniej edycji OBO boulder obecnie jest wyposażony w minimalną ilość chwytów).

Uzasadnienie realizacji projektu

Teren parku Jakubowo przy ul.Wojska Polskiego jest miejscem idealnym do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. W lipcu będzie tam już wybudowany sztuczny głaz do wspinania (boulder).
Niestety budżet poprzedniego projektu OBO nie pozwolił na zagospodarowanie terenu obok boulderu. Niniejszy projekt ma uzupełnić brak infrastruktury wypoczynkowej w pobliżu boulderu.
Przy boulderze zostanie ustawionych 7 ławek parkowych - osoby korzystające z boulderu będą mogły odpocząć w czasie przerw i pozostawić plecaki.
Aby zachęcić ludzi do przychodzenia na boulder z małymi dziećmi w pobliżu powstanie zintegrowany rozbudowany plac zabaw.  Dzieci nie zainteresowane wspinaniem na boulderze będą miały doskonałą alternatywę do zabawy, a rodzice podczas treningu mogą mieć je cały czas pod opieką.
Oświetlenie terenu pozwoli na korzystanie  z obiektu po zapadnięciu zmroku oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w parku.

Ogólnodostępność

Teren Parku Jakubowo jest ogólnodostępny.  Projekt nie przewiduje ogrodzenia obiektu, więc będzie on dostępny dla wszystkich chętnych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wykonanie projektu oświetlenia10 000 zł
2budowa oświetlenia terenu40 000 zł
3zakup i montaż ławek (7 sztuk) i koszy na śmieci15 000 zł
4Dokupienie chwytów i struktur wspinaczkowych do boulderu20 000 zł
Łącznie: 85 000 zł

Załączniki