projekt nr 103

103. Remont chodnika na ul. Szczytnowskiej


Lokalizacja

Osiedle Mazurskie ul. Szczytnowska na całej długości, od skrzyżowania z ul. Gołdapską do skrzyżowania z ul. Wąską ok. 205m i odcinek od skrzyżowania z ul. Wąską do budynku Poczty Polskiej ok 39m.

Skrócony opis

Remont i częściowa wymiana nawierzchni ok. 250 m chodnika na ul. Szczytnowskiej. Zadanie polegałoby na wyrównaniu zachowanych miejscowo oryginalnych granitowych płyt, położenie kostki betonowej, podniesieniu krawężników i obrzeży oraz wykonanie zabezpieczeń chroniących drzewa rosnące w pasie ciągu pieszego.

Opis projektu

Zadanie ma polegać na wykonaniu stosownej dokumentacji, częściowej naprawie nawierzchni polegającej na wyrównaniu zachowanych miejscowo, oryginalnych granitowych płyt tworzących ciąg pieszych i wymianie pozostałej części nawierzchni chodnika na kostkę betonową, w miarę możliwości dopasowaną wyglądem do zachowanych granitowych płyt. Niezbędnym elementem zadania jest stosowne zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew rosnących w pasie ciągu pieszego, zgodnie z sugestią Pani Ogrodnik Miejskiej stosując wokół pni technologię typu TerraWay lub inną odpowiednią.  Prace powinny uwzględniać również podniesienie krawężników i obrzeży na ul. Szczytnowskiej. Łączna długość chodnika podlegającego remontowi wynosi, ok. 245 m wzdłuż ulicy Szczytnowskiej, tj 205 m. od skrzyżowania z ul. Gołdapską do skrzyżowania z ul. Wąską i odcinka 39m od skrzyżowania z ul. Wąską do budynku Poczty Polskiej. Należy również odpowiednio podnieść studzienki telekomunikacyjne umiejscowione na początku i końcu ulicy.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ulica Szczytnowska jest ulicą wąską, dwukierunkową i o dużym nasileniu ruchu wynikającym z wprowadzenia jednokierunkowego ruchu na równoległej ul. Opolskiej. Jest to jedna z najstarszych ulic osiedla, gdzie wraz z upływem lat oraz rozrastającymi się korzeniami rosnących tam od 1933 roku Miłorzębów, istniejący chodnik stał się niezdatny do użytku. W roku 2019 w związku z bardzo złym stanem technicznym chodnika w wielu miejscach nienadającym się do użytku, po petycjach i interwencjach u władz miasta i zaleceniach inspektora budowlanego, zdecydowano się na dopuszczenie tam do poruszania się pieszych po jezdni poprzez wprowadzenie na jej głównym odcinku oznakowania "strefy zamieszkania" - jedynej na całym osiedlu. Remont chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla poruszających się nią w drodze do szkoły, poczty, sklepów i przystanków komunikacji miejskiej, zwiększy też bezpieczeństwo kierowców jadących nią w stronę wyjazdu z osiedla. Umożliwi też właściwą ochronę drzew.

Ogólnodostępność

Proponowane zadanie OBO (remont nawierzchni chodnika) zlokalizowane jest na terenie Gminy Olsztyn i ogólnodostępne dla mieszkańców, umożliwiając im przemieszczanie się w kierunku obiektów handlowych, przystanków komunikacji miejskiej, poczty, apteki i Szkoły Podstawowej nr 6.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt5 431 zł
2Budowa chodnika i wymiana części nawierzchni na kostkę typu polbruk 150 000 zł
3Zabezpieczenie korzeni drzew30 000 zł
Łącznie: 185 431 zł