projekt nr 112

112. „Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu”


Lokalizacja

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ul. Parkowa 1 10-233 Olsztyn

Skrócony opis

Projekt „Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu” to działania mające na celu przybliżenie mieszkańcom osiedla WOJSKA POLSKIEGO działań Olsztyńskiego Teatru Tańca poprzez prezentację programu artystycznego zakładającego bezpłatne prezentacje spektakli tanecznych (dla dzieci, młodzieży i dorosłych).

Opis projektu

Projekt „Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu” to działania mające na celu przybliżenie mieszkańcom osiedla WOJSKA POLSKIEGO działań Olsztyńskiego Teatru Tańca poprzez prezentację programu artystycznego zakładającego bezpłatne prezentacje spektakli tanecznych (dla dzieci, młodzieży i dorosłych).
Spektakle zostaną zaprezentowane w lokalizacjach na terenie osiedla WOJSKA POLSKIEGO i stanowić będą bardzo ciekawą ofertę kulturalną dla jego mieszkańców. Lokalność a także możliwość bezpłatnego obejrzenia spektakli umożliwią dotarcie do grup społecznych z ograniczonym dostępem do kultury.
Tegoroczny projekt zakłada wykorzystanie potencjału Olsztyńskiego Teatru Tańca poprzez eksploatację wyprodukowanych spektakli i ich prezentację dla mieszkańców OSIEDLA WOJSKA POLSKIEGO poprzez wystawienie ich w lokalizacji na terenie osiedla.  
Ma za zadanie rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców osiedla na nowe formy sztuki opartej na idei zawodowego teatru tańca. Projekt zakłada dotarcie spektakli do grona mieszkańców o ograniczonym dostępie do kultury.
Spektakle będę prezentowane bezpłatnie dla mieszkańców (bezpłatne wejściówki będą w pierwszej kolejności rozprowadzane wśród mieszkańców osiedla Wojska Polskiego).

Uzasadnienie realizacji projektu

PROBLEMY mieszkańców osiedla  WOJSKA POLSKIEGO:
- brak regularnego dostępu do szerokiego repertuaru tanecznego, ze szczególnym uwzględnieniem teatru tańca
- brak regularnego dostępu do sztuki niekomercyjnej i alternatywnej
KORZYŚCI dla mieszkańców osiedla WOJSKA POLSKIEGO płynące z projektu:
- Umożliwienie mieszkańcom osiedla regularnego dostępu do szerokiego repertuaru tanecznego. Produkcja spektakli stanowiłaby odpowiedź na potrzeby kulturalne mieszkańców, która chce oglądać regularnie taniec
- Eksploatacja na terenie osiedla profesjonalnego repertuaru tanecznego, który stanowi artystyczną wizytówkę Olsztyna
- Edukowanie oraz wprowadzanie widzów w świat sztuki niekomercyjnej, alternatywnej oraz ciągle poszukującej nowych kierunków
- Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta dedykowanej do mieszkańców osiedla

Ogólnodostępność

Projekt dedykowany mieszkańcom Olsztyna, bezpłatne wejściówki, w pierwszej kolejności otrzymają mieszkańcy osiedla Wojska Polskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonawcy: tancerze/choreograf/reżyser/inni artyści35 000 zł
2Kostiumy, scenografia, zaplecze i obsługa techniczna15 000 zł
Łącznie: 50 000 zł