projekt nr 113

113. Grunwaldzka - rewitalizacja podwórka miejskiego przy Parku Podzamcze


Lokalizacja

Lokalizacja zadania to działka 47 oraz fragmenty działek 77/3, 48/17, 24/4. Wszystkie wymienione działki należą do Gminy Olsztyn i są w administracji ZDZiT lub ZLiBK.

Skrócony opis

Lubisz Park Podzamcze? Korzystasz z jego zieleni, placu zabaw, kręgielni czy boiska do kosza? Chcemy, aby również w otoczeniu parku był piękny, zadbany, zielony teren. Dlatego przygotowaliśmy projekt rewitalizacji podwórka miejskiego pomiędzy ul. Kromera i Grunwaldzką. Uporządkujemy drogi, chodniki i posadzimy nową zieleń, aby mieszkańcy Olsztyna mogli z przyjemnością korzystać z tego terenu :)

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest uporządkowanie i przebudowa infrastruktury podwórka miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 18, 20, 20a, 24, 24a i Kromera 7, 9, 11 (zdjęcie 1). Wskazany teren podwórka miejskiego od lat jest zaniedbany i pomijany w miejskich remontach. Podwórko jest stare, zniszczone, nawierzchnia dróg i chodników pełna dziur i ubytków. Mimo, że projekt jest osiedlowy, to obszar ten jest codziennie odwiedzany przez mieszkańców wszystkich dzielnic. Wynika to z lokalizacji podwórka w pobliżu placu zabaw przy Parku Podzamcze, boiska do kosza, trasy pomiędzy Dworcem Zachodnim, targowiskiem miejskim a starym miastem. W ramach rewitalizacji naszego podwórka konieczne jest uporządkowanie i przebudowa infrastruktury, ponieważ:
1. Drogi wewnętrzne są stare, zniszczone, dziurawe, pozbawione krawężników.
2. Chodniki są krzywe, zaniedbane, pełne dziur, co stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów, szczególnie osób starszych i dzieci.
3. Brakuje miejsc parkingowych, zatem konieczne jest ich rozsądne zaplanowanie i wytyczenie.
4. Potrzebne jest wyznaczenie i wykonanie utwardzonych ścieżek do Parku Podzamcze na terenach zielonych przy blokach Grunwaldzka 20a i 24a (zdjęcie 2), ponieważ teraz mieszkańcy podwórka od lat chodzą po wydeptanych, błotnistych ścieżkach (zdjęcie 6), co stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów, a poza tym jest bardzo nieestetyczne.
5. Brakuje chodnika od bloku Grunwaldzka 24a do placu zabaw w Parku Podzamcze, co powoduje, że goście i mieszkańcy podwórka od lat chodzą po błotnistej, niebezpiecznej, zaniedbanej ścieżce (zdjęcie 3).
6. Brakuje chodnika wzdłuż łącznika pomiędzy blokami Kromera 7 i 9. Obecnie jest tam przygotowane miejsce na zrobienie chodnika, a właściciel Hospicjum zrobił piękne nasadzenia zieleni. Niestety kierowcy, widząc ubitą zaniedbaną ziemię, zaczęli tam parkować samochody (zdjęcie 4), co za moment spowoduje zniszczenie zieleni i granitowej, ozdobnej kostki.
7. Konieczne jest udrożnienie kanalizacji deszczowej, bo po najmniejszych opadach bardzo długo utrzymują się kałuże, które utrudniają poruszanie się po terenie (zdjęcie 5).
8. Zieleń na podwórku jest zniszczona, zaniedbana i wymaga pilnej rewitalizacji. Konieczne jest zaprojektowanie odpowiednich nasadzeń, przygotowanie podłoża, zakup roślin i pielęgnacja w okresie ukorzeniania. Ważne jest, aby były to niskie rośliny płożące lub drzewa, ponieważ wysokie krzewy dają potencjał do utworzenia „nieformalnej toalety miejskiej”, co jest bardzo uciążliwe dla otoczenia (zdjęcie 7).
Planujemy też wykorzystać dobre, wysokogatunkowe materiały budowlane, aby zrewitalizowane otoczenie służyło mieszkańcom Olsztyna na długie lata.

Uzasadnienie realizacji projektu

W ramach rewitalizacji infrastruktury podwórka miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 18, 20, 20a, 24, 24a i Kromera 7, 9, 11 (zdjęcie 1) planujemy:
- przygotowanie projektu zagospodarowania spójnej przestrzeni użytkowej podwórka miejskiego (chodniki, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, nasadzenia zieleni, udrożnienie kanalizacji deszczowej)
- usunięcie obecnej, połamanej, ponad 40-letniej nawierzchni dróg i chodników
- ułożenie nowych chodników (od bloku Grunwaldzka 24a do placu zabaw w Parku Podzamcze; wzdłuż łącznika pomiędzy blokami Kromera 7 i 9; wzdłuż bloku Grunwaldzka 24a od strony wejść do bloku) z wysokogatunkowych, trwałych materiałów
- ułożenie granitowych krawężników i nawierzchni drogi z wysokogatunkowych, trwałych materiałów
- wyznaczenie i oznaczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców
- wyznaczenie i wykonanie utwardzonych ścieżek do Parku Podzamcze na terenach zielonych przy blokach Grunwaldzka 20a i 24a (zdjęcie 2)
- urządzenie zieleni (projekt, zakup, nasadzenie)

Ogólnodostępność

Projekt dotyczy rewitalizacji podwórka miejskiego pomiędzy ul. Grunwaldzką 18, 20, 20a, 24, 24a i Kromera 7, 9, 11 (zdjęcie 1). Teren jest ogólnodostępny i otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta, a wskazane działki należą do Gminy Olsztyn i są w administracji ZDZiT lub ZLiBK.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt zagospodarowania terenu20 000 zł
2Uporządkowanie terenu i przygotowanie podłoża20 000 zł
3Chodniki: - usunięcie starego i położenie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż bloku Grunwaldzka 24a - położenie chodnika pomiędzy placem zabaw w Parku Podzamcze a blokiem Grunwaldzka 24a - zastosowanie granitowych krawężników, nawiązujących do stylistyki Parku Podzamcze i cechujących się dobrą trwałością użytkowania - wyznaczenie i wykonanie utwardzonych ścieżek do Parku Podzamcze na terenach zielonych przy blokach Grunwaldzka 20a i 24a60 000 zł
4Usunięcie starej i położenie nowej nawierzchni dróg wewnętrznych50 000 zł
5Odpowiednie wyznaczenie i oznaczenie miejsc parkingowych5 000 zł
6Naprawienie i udrożnienie niesprawnej kanalizacji deszczowej, zapewnienie odpowiednich spadów na drogach i chodnikach, aby woda miała, gdzie spływać15 000 zł
7Urządzenie zieleni (projekt, zakup, nasadzenie)15 000 zł
Łącznie: 185 000 zł

Załączniki