projekt nr 114

114. Kopernikowski Park Kieszonkowy


Lokalizacja

Działka, na której wyznaczony miałby zostać park kieszonkowy znajduje się w podwórku wytyczonym ulicami: Kętrzyńskiego, Kopernika, Plac Pułaskiego, Kościuszki. Nr ewidencyjny działki wg MSIMPO Olsztyna: 73-9/10. Działka oraz przylegający do planowanego parku kieszonkowego budynek stanowią własnością wyłączną Gminy Olsztyn (wg informacji w MSIMPO Olsztyna).

Skrócony opis

W ramach projektu zrewitalizowana zostałaby część podwórka (nasadzenia roślin, zasianie trawy, montaż ławek, tablica informacyjna). Obecnie teren jest znacznie zdegradowany - klepisko, zniszczona zieleń, często pozostawiane nieczystości. Ściśle zabudowany obszar miejski uzyska dodatkowe zielone miejsce odpoczynku.

Opis projektu

Projekt przewiduje zagospodarowanie obszaru o pow. ok. 350m2 poprzez:
- urządzenie zagospodarowanej zieleni, np. poprzez wygrodzenie części planowanego parczku niskim żywopłotem, urządzenie trawnika, urządzenie zieleni, nasadzenie dodatkowych drzew,
- urządzenie ścieżki (materiał ekologiczny lub kostka ażurowa),
- zamontowanie kosza na śmieci, 3 ławek z oparciami,
- montaż budki lęgowej dla jerzyków,
- w miarę możliwości zasadzenie pnączy na nieatrakcyjnej ścianie budynku znajdującego się w narożniku działki.

Jedyne miejsce przy ulicy Mikołaja Kopernika, które go upamiętnia, to kącik z Palmą Kopernikańską - jednak ze względu na brak ławek, większego cienia, nie jest to miejsce odwiedzane w celu dłuższego przebywania, a jedynie szybkiego obejrzenia roślin czy zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Kopernikowski Park Kieszonkowy w bliskiej okolicy palmy byłby świetnym uzupełnieniem tamtego projektu. Ustawienie tablicy pamiątkowej lub edukacyjnej w parku kieszonkowym nadałoby parkowi dodatkowy walor edukacyjny i mogłoby stanowić atrakcję samą w sobie.

Autorzy dopuszczają realizację innych niż proponowaną aranżację Kopernikańskiego Parku Kieszonkowego, jednakże z zachowaniem substancji całego projektu - zorganizowania parku kieszonkowego w tej lokalizacji z patronem w osobie Mikołaja Kopernika. Autorzy dopuszczają w szczególności zastosowanie innej niż proponowana roślinności, innej liczby drobnych urządzeń, czy innego zakresu robót związanych z demontażem starych krawężników, słupków czy urządzeniem ścieżki, rezygnacji z pnączy na ścianie budynku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Dzięki przearanżowaniu przestrzeni okoliczni mieszkańcy oraz osoby przechodzące pobliskimi ulicami Kopernika i Kościuszki otrzymają dodatkowe miejsce na odpoczynek, zmniejszy się efekt "wyspy ciepła" w okolicy, woda opadowa będzie miała jak wchłaniać się w grunt. Poprawiona zostanie estetyka i przywrócony zostanie ład przestrzenny okolicy. Okolica zyska kolejny, podobny do znajdującego się na zakończeniu ulicy Dąbrowszczaków, park kieszonkowy.

Ogólnodostępność

Obiekt przewidywany jest jako ogólnodostępny, dostępny zarówno dla mieszkańców okolicznych budynków, jak osób przechodzących okolicznymi ulicami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1żywopłot dwurzędowy (ok. 30 mb - 120zł/mb)3 600 zł
2trawnik (ok. 300 m2 - 22 zł/m2)6 600 zł
3kosz na śmieci1 000 zł
43 ławki z oparciami4 050 zł
5urządzenie drobnej roślinności (np. drzewa o małym obwodzie pnia, krzewy, rabaty)12 000 zł
6urządzenie ścieżki (ok. 50 m2 - 60zł/m2)3 000 zł
7demontaż krawężników, słupków, płyt trylinek7 500 zł
8budka lęgowa dla jerzyków (na drzewie lub ścianie przylegającego budynku)150 zł
9zielona ściana - zasadzenie pnączy na ścianie przylegającego budynku3 000 zł
10ustawienie tablicy pamiątkowej lub edukacyjnej o postaci Mikołaja Kopernika5 000 zł
Łącznie: 45 900 zł