projekt nr 116

116. Zielona ulica Kościuszki - kontynuacja


Lokalizacja

Ulica Tadeusza Kościuszki pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Kętrzyńskiego i Plac Pułaskiego, chodnik po stronie zachodniej.

Skrócony opis

Kontynuacja urządzenia miejsc zielonych w ciągu ulicy Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Kętrzyńskiego a Placem Pułaskiego. Etap I został wybrany do realizacji w edycji OBO 2021.

Opis projektu

Urządzenie wzdłuż chodnika po zachodniej stronie ulicy Tadeusza Kościuszki, pomiędzy ulicą Kętrzyńskiego a Placem Pułaskiego rabat z niską roślinnością (np. kwiaty, małe krzewy). Rabaty miałyby być urządzone w miejscach, gdzie nie są wyznaczone miejsca postojowe, a szerokość chodnika pozwala na ich urządzenie z zachowaniem odpowiedniej skrajni od jezdni i nie zachodziłaby kolizja z sieciami podziemnymi.

Uzasadnienie realizacji projektu

1. Zwiększenie atrakcyjności tej części ulicy. Po zachodniej stronie ulicy Kościuszki na ww. odcinku brak uporządkowanej zieleni miejskiej.
2. Wyeliminowanie nielegalnego parkowania na ww. odcinku ulicy Kościuszki. Za skrzyżowaniem z ul. Kętrzyńskiego znajduje się znak B-35 z wyłączeniem oznaczonych miejsc postojowych. Oznaczone znakami pionowymi i poziomymi miejsca postojowe kończą się na wysokości budynku nr 26 (sklep "Świat Firan").
3. Utworzenie odrobiny zielonej przestrzeni,
4. Kontynuacja realizacji zadania wybranego w edycji OBO 2021.

Ogólnodostępność

Zadanie realizowane w całości na gruntach miejskich, w przestrzeni publicznej. Z infrastruktury korzystać mogą wszyscy mieszkańcy miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenie rabat kwiatowych/krzewiastych20 000 zł