projekt nr 130

130. Remont jezdni i chodników przy ul. Promienistej i ul. Astronomów w Olsztynie


Lokalizacja

Ulica Promienista na odcinku od posesji nr 12 do skrzyżowania z ulicą Astronomów. Miejsca postojowe posesji nr 8,10,12,14,22. Remont odcinka ulicy Astronomów.

Skrócony opis

Wymiana jezdni i chodników ulic Promienistej i Astronomów według istniejącej dokumentacji projektowej znajdującej się w ZDZiT

Opis projektu

Wymiana jezdni i chodników ulic Promienistej i Astronomów według istniejącej dokumentacji projektowej znajdującej się w ZDZiT

Uzasadnienie realizacji projektu

Remont rozwiąże problem złego stanu nawierzchni, korzyścią będzie bezpieczna jazda, bezpieczeństwo pieszych, poprawa estetyki osiedla.

Ogólnodostępność

Wyremontowane jezdnie i chodniki będą ogólnodostępne i będą służyły wszystkim mieszkańcom osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Promienistej i Astronomów, zgodnie z istniejącym projektem.157 044 zł