projekt nr 91

91. ROWEROWY PLAC ZABAW PUMPTRACK OLSZTYN - JAROTY


Zdjęcie do projektu ROWEROWY PLAC ZABAW PUMPTRACK OLSZTYN - JAROTY

Lokalizacja

Teren SP34 przy ul. Johanna Gottfrieda Herdera 12, działka nr 46/1

Skrócony opis

Tor do jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach, czy hulajnodze. Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy można bezpiecznie jeździć z różną prędkością. Z toru korzystać  mogą zarówno całe rodziny z dziećmi, jak też pasjonaci, a nawet profesjonaliści. Pozwala małym dzieciom doskonale rozwijać koordynację ruchową, stawiając też wyzwanie dorosłym, a jednocześnie cieszy ładną formą krajobrazu.

Opis projektu

Tor rowerowy pumptrack dla młodzieży z sekcjami zróżnicowanymi pod względem stopnia trudności. Dostęp pieszy, rowerowy, z możliwością dojazdu samochodem od ul.Herdera. Realizacja zadania zakłada kompleksowe wykonanie, oraz uwzględnia pracę przy koordynacji/animacji obiektu w skali roku od oddania do użytku.


Zewnętrzna trasa toru (ok. 114 m długości) przeznaczona do oddawania skoków z górki startowej znajdującej się w południowej części toru i dedykowana jest bardziej zaawansowanym użytkownikom. Środkowa część przeznaczona dla mniej doświadczonych.

Dzięki połączeniom pomiędzy obiema strefami można wykonać wiele transferów i dowolnie urozmaicać trasę przejazdu.

Parametry:
- powierzchnia asfaltowa w rzucie - minimum 487 m2
- długość toru w rzucie - minimum 280 m
- szerokość warstwy jezdnej toru - minimum 170 cm
- wysokość zakrętów profilowanych (mierzona od nawierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do pow. asfaltowej na koronie bandy) - minimum 85cm
- ilość zakrętów profilowanych - minimum 6 szt
- promień zakrętów - minimum 380 cm
- minimalna powierzchnia toru (po obrysie skarp) - 1072 m2

Infrastruktura towarzysząca:
W skład koncepcji wchodzi utwardzony asfaltowy plac (pow. ok. 40m2) z elementami małej architektury takimi jak: ławki, stojaki na rowery, tablica regulaminowa. Plac jest usytuowany w pobliżu nitek toru z zachowaniem stref bezpieczeństwa i stwarza możliwość przygotowania do jazdy, odpoczynku oraz jest zorganizowanym miejscem spotkań.

Technologia:
/Materiał:
- mrozoodporny materiał na nasypy
- podbudowa pod warstwę jezdną z kruszywa łamanego 0-31,5mm
- warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s układanego warstwą 5-7 cm. Wyklucza się możliwość stosowania destruktu asfaltowego.

Ogólne wytyczne:
- minimalna szerokość warstwy jezdnej  - 170 cm
- minimalna szerokość warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow - 200 cm
- minimalna grubość podbudowy z kruszywa mineralnego - 10 cm po zagęszczeniu
- minimalna grubość warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm
- podbudowa musi wystawać poza obrys nawierzchni asfaltowej min.10 cm
- minimalna odległość krawędzi asfaltu od krawędzi nasypu  - 30 cm
- minimalny wskaźnik zagęszczenia nasypów ls=0.97
- minimalny wskaźnik zagęszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt ls=0.98
- nawierzchnia asfaltowa musi nachodzić na koronę bandy , pasem o szerokości minimum 50 cm
- wszystkie krawędzie nawierzchni asfaltowej muszą być fazowane pod kątem 45 stopni (+/- 5 stopni). Fazowanie i zagęszczanie krawędzi musi odbywać się podczas układania nawierzchni. Niedopuszczalne jest fazowanie (cięcie) po ostygnięciu masy asfaltowej. Krawędzie muszą być wykonane w równej linii, bez pęknięć i ubytków
- połączenia nawierzchni  jezdnej w miejscach przerw technologicznych wykonane tak by nie były wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody
- warstwa jezdna wszystkich zakrętów, musi być w przekroju wycinkiem koła o promieniu nie większym niż 2,6 m
- wszystkie przeszkody wyprofilowane tak aby umożliwiały płynną jazdę
- za wyjątkiem odcinka Flow do oddawania skoków odcinki pomiędzy przeszkodami nie mogą być płaskie
- w żadnym miejscu toru nie mogą powstawać zastoiska wody

Uzasadnienie realizacji projektu

Pumptrack jest obiektem bezpiecznym, niezbędnym i oczekiwanym przez mieszkańców Olsztyna. Potrzebny w trosce o zdrowe, przyjemne życie mieszkańców ciasnej zabudowy mieszkaniowej. To świetna forma integracji społecznej. Poza funkcjonalnością charakteryzuje się atrakcyjną nowoczesną formą, która pięknie wkomponuje się w zielony charakter regionu, stając się jedną z jego atrakcji.

Rowerowy plac zabaw pozwala małym dzieciom, młodzieży doskonale rozwijać koordynację ruchową, stawiając też wyzwanie dorosłym. Ze względu na szerokie spektrum użytkowników, ich umiejętności i wiek, może spełniać rolę toru dla każdego lub można dostosować go do konkretnej grupy odbiorców. Jazda na pumptracku świetnie wpisuje się w nurt sportów popularnych wśród młodzieży, doskonale kształtuje ciało i umysł.

Szwajcarska Poradnia ds. Zapobiegania Wypadkom (BFU) umieściła pumptracki w „niebieskiej” grupie obiektów sportowych, co oznacza uznanie ich za równie bezpieczne jak place zabaw dla dzieci.

Ogólnodostępność

Teren SP 34 na Jarotach to obszar rekreacyjny o dużym potencjale i przygotowaną infrastrukturą. Największa dzielnica, sąsiedztwo innych osiedli, zbudowany orlik, przyległe terany zielone, realizowany skatepark sprawiają, że jest/stanie się to jeden z najbardziej ciekawych rekreacyjnie obszarów miasta, a także regionu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koordynacja/animacja obiektu w skali roku.20 000 zł
2Kompleksowa realizacja.480 000 zł
Łącznie: 500 000 zł