projekt nr 98

98. Zwiększenie atrakcyjności ulicy Mikołaja Kopernika wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc postojowych


Lokalizacja

1. Wschodnia strona ulicy Mikołaja Kopernika na odcinku pomiędzy wjazdem na parking Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego a przejściem dla pieszych przed skrzyżowaniem z ulicą Adama Mickiewicza,
2. Wschodnia strona ulicy Mikołaja Kopernika, przy wyznaczonym miejscu postojowym dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Poczty Polskiej (nr 40),
3. Zachodniej stronie ulicy Mikołaja Kopernika, za przejściem dla pieszych przy zjeździe z Placu Kazimierza Pułaskiego, naprzeciwko DH Manhattan.

Skrócony opis

Urządzenie miejsc zielonych z miejscami do odpoczynku wzdłuż ulicy Mikołaja Kopernika wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc postojowych w obrębie ulicy pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Adama Mickiewicza oraz Al. Marsz. J. Piłsudskiego.

Opis projektu

1. Urządzenie miejsc zielonych:
a) po wschodniej stronie ulicy Mikołaja Kopernika na odcinku pomiędzy wjazdem na parking Urzędu Wojewódzkiego a przejściem dla pieszych przed skrzyżowaniem z ulicą Adama Mickiewicza, na wybrukowanej części chodnika znajdującej się przy krawędzi jezdni, ustawienie podłużnych skrzyń drewnianych, ewentualnie donic betonowych, o wysokości ok. 0,8 metra i długości ok. 1 metra, pomiędzy latarnią a hydrantem znajdującymi się między wjazdami na posesje Archiwum Archidiecezji Warmińskiej a  Urzędu Wojewódzkiego (1 donica), w przerwach pomiędzy lipami (5 donic na całym odcinku) oraz na odcinku niezadrzewionym (przy południowej części działki, na której znajduje się Kościół NSPJ - 3 donice) oraz dwóch skrzyń/donic o wysokości ok. 0,8 metra o długości oraz szerokości ok. 0,5 m - przy wjeździe na posesję Konwiktu Kapłanów Warmińskich - wraz z urządzeniem niskiej roślinności kwietnej we wszystkich skrzyniach/donicach,
b) po wschodniej stronie ulicy Mikołaja Kopernika, przy wyznaczonym miejscu postojowym dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Poczty Polskiej (nr 40) ustawienie dwóch podłużnych skrzyń drewnianych, ewentualnie donic betonowych, o wysokości ok. 0,8 metra i długości ok. 1 metra, przy dłuższej krawędzi miejsca postojowego (w bezpiecznej odległości od tej krawędzi) - wraz z urządzeniem niskiej roślinności kwietnej w obu skrzyniach/donicach oraz montaż trzech słupków zgodnych z kodeksem identyfikacji przestrzennej Miasta Olsztyna - na chodniku, w sposób odgradzający chodnik od jezdni przed wjazdem pojazdami wielośladowymi,
c) po zachodniej stronie ulicy Mikołaja Kopernika, za przejściem dla pieszych przy zjeździe z Placu Kazimierza Pułaskiego, naprzeciwko DH Manhattan, ustawienie jednej skrzyni drewnianej, ewentualnie donicy betonowej, o wysokości ok. 0,8 metra i długości ok. 1 metra - pomiędzy przejściem dla pieszych a znakiem drogowym B-36 - wraz z urządzeniem niskiej roślinności kwietnej w skrzyni/donicy.

2. Urządzenie miejsc do odpoczynku:
a) po wschodniej stronie ulicy Mikołaja Kopernika na odcinku pomiędzy wjazdem na parking Urzędu Wojewódzkiego a przejściem dla pieszych przed skrzyżowaniem z ulicą Adama Mickiewicza, na wybrukowanej części chodnika znajdującej się przy ogrodzeniach przylegających posesji - ustawienie trzech ławek drewnianych zgodnych z kodeksem identyfikacji przestrzennej Miasta Olsztyna - w miejscach ustalonych w toku realizacji projektu przez ZDZiT,
b) po wschodniej stronie ulicy Mikołaja Kopernika, przy wyznaczonym miejscu postojowym dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Poczty Polskiej (nr 40) - ustawienie jednej ławki tyłem do donic, po stronie placu przed Pocztą.

3.  Na odcinku ulicy Mikołaja Kopernika pomiędzy wjazdem na parking Urzędu Wojewódzkiego a przejściem dla pieszych przed skrzyżowaniem z ulicą Adama Mickiewicza - przesunięcie pasa rozdzielającego pasy o przeciwnych kierunkach ruchu na zachód od osi jezdni tak, aby pasy ruchu miały szerokość pomiędzy 2,75-3,5 metra (szerokość do ustalenia przez ZDZiT w toku realizacji zadania) oraz wyznaczenie miejsc postojowych o szerokości 2,5 m po wschodniej stronie ulicy na tym odcinku ulicy, z przerwami na wjazdy do posesji oraz z końcem na 10 metrów przed przejściem dla pieszych przed skrzyżowaniem z ulicą Mickiewicza. Konieczne jest ustawienie dwóch słupków ze znakami drogowymi oznaczającymi początek i koniec miejsc postojowych, ewentualnie wytyczenie powierzchni wyłączonych z ruchu.

Uzasadnienie realizacji projektu

1. Zwiększenie atrakcyjności ulicy Kopernika na odcinku od Al. Marsz. J. Piłsudskiego do Placu Pułaskiego.
2. Uwypuklenie alejowego charakteru ulicy Kopernika.
3. Zwiększenie liczby miejsc postojowych w SPP w obrębie ulicy Kopernika.
4. Uspokojenie ruchu drogowego na odcinku ul. Kopernika od Al. Marsz. J. Piłsudskiego do ul. Mickiewicza.
5. Przywrócenie chodnikowi przed budynkiem Poczty Polskiej (ul. Kopernika 40) charakteru ciągu pieszego zamiast nielegalnego parkingu.
6. Poprawienie bezpieczeństwa pieszych poprzez zwiększenie widoczności osób wchodzących na przejście dla pieszych zlokalizowanego na zjeździe z Placu Pułaskiego na ul. Kopernika poprzez wyeliminowanie nielegalnego parkowania w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia.

Ogólnodostępność

Zadanie zostanie zrealizowane w całości na gruntach miejskich, ogólnodostępnych, z możliwością używania przez wszystkie osoby.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż 11 skrzyń/donic podłużnych (11 x 1000 zł)11 000 zł
2Zaprojektowanie i urządzenie zieleni kwietnej w skrzyniach/donicach podłużnych (11 x 300 zł)3 300 zł
3Zakup i montaż 3 mniejszych skrzyń/donic (3 x 600 zł)1 800 zł
4Zaprojektowanie i urządzenie zieleni kwietnej w mniejszych skrzyniach/donicach (3 x 150 zł)450 zł
5Zakup i montaż 4 ławek (4 x 800 zł)3 200 zł
6Zakup i montaż 2 słupków ze znakami drogowymi1 000 zł
7Wykonanie wymaganego oznakowania poziomego5 000 zł
Łącznie: 25 750 zł