projekt nr 126

126. Park osiedlowy Dajtki2


Lokalizacja

Osiedle Dajtki, pomiędzy Promenadą a ul. Siewną za kościołem, dz. 105/8 i 128/5 ob. 117 oraz fragment 68 ob. 117

Opis projektu

Park osiedlowy Dajtki2 to kontynuacja projektu z poprzedniej edycji OBO. Chcemy połączyć tereny zielone w jeden uporządkowany park osiedlowy. Centrum osiedla powinno dawać możliwość spotkań, odpoczynku czy czynnej i biernej rekreacji jego mieszkańcom. Uporządkowany teren pozwala mocniej docenić miejsce, w którym mieszkamy. Projekt zostanie zrealizowany na terenie otwartym wspólny. Przestrzeń będzie ogólnodostępna dla mieszkańców osiedla oraz miasta a także pozostałych osób. Projekt zakłada jego realizację z jak największym udostępnieniem terenu również osobom niepełnosprawnym.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest oddanie mieszkańcom osiedla przestrzeni zielonej, która w ostatnich latach została mocno zaniedbana oraz pozostaje nie wykorzystana. To okazja do zorganizowania sieci niewielkich skwerów połączonych ze sobą w jeden większy osiedlowy park dający mieszkańcom osiedla oraz miasta możliwość spędzenia czasu na spacerach lub podczas biernego odpoczynku poza domem. W poprzedniej edycji OBO wygrał projekt centralnego skweru osiedlowego. Tegoroczna edycja zakłada kontynuację realizacji idei w jego najbliższej lokalizacji.

Ogólnodostępność

Projekt zakłada kontynuację parku w centrum osiedla. Na tym etapie mają zostać wykonane następujące zadania:
- uporządkowanie i remont istniejących nawierzchni
- uporządkowanie terenu ze śmieci i zaniedbanych roślin oraz ich elementów
- nasadzenia uzupełniające istniejącą zieleń
- montaż małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci oraz elementów rekreacji czynnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont nawierzchni80 000 zł
2Uporządkowanie terenu7 400 zł
3Zieleń (drzewa, krzewy, byliny, trawniki, itp)23 000 zł
4Mała architektura 9 ławki, kosze na śmieci, urządzenia rekreacyjne ewentualne oświetlenie, itp)56 500 zł
5Projekty20 000 zł
Łącznie: 186 900 zł