projekt nr 130

130. Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Białostockiej i ul. Augustowskiej


Lokalizacja

Olsztyn, Osiedle Mazurskie, ul. Białostocka i ul. Augustowska
1. ul. Białostocka - chodnik, który ma być objęty remontem zlokalizowany jest na odcinku od skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Gołdapską do okolic skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Czeską.
2. ul. Augustowska - chodnik, który ma być objęty remontem zlokalizowany jest na odcinku od budynku nr 22 przy ul. Augustowskiej do skrzyżowania z ul. Olcecką (po stronie budynków o numeracji parzystej)

Skrócony opis

Remont starych, zniszczonych chodników i wymiana nawierzchni na kostkę betonową typu POLBRUK. Wymianie podlega cała konstrukcja chodnika wraz z podbudową, obrzeżami i krawężnikami drogowymi, na powierzchni ok 700 m2 - ul. Białostocka II, III i IV łącznie (kontynuacja zadania z II edycji OBO) oraz ul. Augustowska (etapowo - do realizacji tylko etap I).
Projekt techniczny dla chodnika przy ul. Biało

Opis projektu

Remont starych, zniszczonych chodników i wymiana nawierzchni na kostkę betonową typu POLBRUK. Wymianie podlega cała konstrukcja chodnika wraz z podbudową, obrzeżami i krawężnikami drogowymi, na powierzchni ok 700 m2 - ul. Białostocka II, III i IV łącznie (kontynuacja zadania z II edycji OBO) oraz ul. Augustowska (etapowo - do realizacji tylko etap I).
Projekt techniczny dla chodnika przy ul. Białostockiej został wykonany w maju 2015 r. w ramach realizacji projektu wybranego w II edycji OBO. Projekt techniczny dla chodnika przy ul. Augustowskiej należy wykonać w całości około 1100 m2 i podzielić na etapy realizacyjne

Uzasadnienie realizacji projektu

Istniejąca nawierzchnia chodników jest w złym stanie technicznym. Jest ona w dużej części zdeformowana, występują liczne nierówności, ubytki spękania, i zastoiska wodne powodujące znaczne utrudnienia w poruszaniu się pieszych - zwłaszcza po opadach deszczu. Różnice wysokości istniejących wjazdów zakończonych wystającymi obrzeżami i krawężnikami drogowymi stanowią bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Znacząco utrudnione jest również utrzymanie porządku przed posesjami w szczególności w okresie zimowym.
Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu infrastruktury drogowej, czystości oraz pozytywny wizerunek funkcjonalno - przestrzenny. Przedsięwzięcie wpłynie również na poprawę jakości życia mieszkańców w zakresie wygodnego i bezpiecznego przemieszczania się w kierunku Centrum miasta, przystanków MPK oraz jez. Skanda i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Ogólnodostępność

Proponowane zadanie (remont nawierzchni chodników) zlokalizowane jest na terenie Gminy Olsztyn i ogólnodostępne dla mieszkańców, umożliwiając im przemieszczanie się w kierunku Centrum miasta, przystanków MPK oraz jez. Skanda i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt technicznyc ul. Białostocka - wykonany maj 2015 r., w ramach zadania z poprzedniej edycji OBO 2014
2Projekt techniczny remontu chodnika ul. Augustowska5 000 zł
3Remont nawierzchni chodnika ul. Białostocka - etap II, III i IV (zakres zgodnie z projektem)119 000 zł
4Remont nawierzchni chodnika ul. Augustowska - etap I (zakres zgodnie z nowym projektem)60 800 zł
Łącznie: 184 800 zł