projekt nr 132

132. Plac zabaw i miejsce wypoczynku przy Łynostradzie


Lokalizacja

Działka 110-55/31. Miejsce wskazane w miejscowym planie zagospodarowania zespołu parkowego Korczaka-Mleczna (uchwała nr LV/885/14 z 25-06-2014 Rady Miasta Olsztyna) jako teren usług rekreacyjno-sportowych

Skrócony opis

Zagospodarowanie zaniedbanego i nieużytkowanego terenu na działce 110-55/31 pomiędzy Łynostradą a ul. Iwaszkiewicza i Martuszewskiego obok istniejącej siłowni na świeżym powietrzu. Projekt obejmuje budowę placu zabaw, miejsca wypoczynku dla osób starszych, nowe nasadzenia zielone, wytyczenie i utwardzenie ścieżek pieszych oraz posadowienie obiektów małej architektury: zadaszonej altany, ławek, kos

Opis projektu

Zagospodarowanie zaniedbanego i nieużytkowanego terenu na działce 110-55/31 pomiędzy Łynostradą a ul. Iwaszkiewicza i Martuszewskiego obok istniejącej siłowni na świeżym powietrzu.

Projekt obejmuje budowę placu zabaw, miejsca wypoczynku dla osób starszych, nowe nasadzenia zielone, wytyczenie i utwardzenie ścieżek pieszych oraz posadowienie obiektów małej architektury: zadaszonej altany, ławek, koszy na śmieci.

W skład placu zabaw będą wchodziły elementy zapewniające korzystanie z placu przez dzieci z różnych grup wiekowych, wzbudzające kreatywność i uczące przez zabawę, co będzie uzupełnieniem istniejącej strefy siłowni na świeżym powietrzu dla młodzieży i dorosłych. Dodatkowo plac zabaw powinien zostać wyposażony w alejki rowerowe (z miękką nawierzchnią typu tartan) ze znakami drogowymi, co umożliwi naukę bezpiecznej jazdy rowerem. Konieczne jest ogrodzenie całego terenu niskim płotkiem. Na terenie objętym projektem niezbędne jest ustawienie zadaszonej altany umożliwiającej odpoczynek i schronienie przed warunkami atmosferycznymi dla wszystkich korzystających. Wiata musi być wyposażona w stoły i ławy.
Utwardzenie istniejących oraz wytyczenie nowych ścieżek pieszych z nawierzchnią naturalną wraz z oświetleniem podążającym.
Niezbędne są nowe nasadzenia roślinności zielonej (drzewa i krzewy) osłaniającej od słońca i przywracające naturalny charakter miejsca.
Projekt komplementarnie uzupełnia atrakcyjną trasę pieszo-rowerową nad Łyną - Łynostradę

Uzasadnienie realizacji projektu

Brak zagospodarowania terenu skutkuje tym, że się marnuje. Na terenie osiedla nie ma ogólnodostępnego miejsca integrującego zabawy dla dzieci, aktywnego spędzania czasu przez młodzież i spotkań dla seniorów.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów ważnych z punktu widzenia wszystkich mieszkańców miasta. Podniesie atrakcyjność terenów zielonych, wzbogaci zasoby o nową bezpieczną i oświetloną przestrzeń miejską, pozwoli na integrację, odpoczynek i naukę poprzez zabawę.
Rezultatem będzie stworzenie przyjaznej całorocznej przestrzeni, spełniającej funkcje otwartego miejsca aktywności, spotkań i integracji mieszkańców

Ogólnodostępność

Z planowanej przestrzeni oprócz mieszkańców osiedla, będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Olsztyna i turyści spacerujący lub jadące rowerem Łynostradą. Każdy kto będzie czuł potrzebę odpoczynku lub aktywnego spędzenia czasu wolnego będzie mógł z tej przestrzeni skorzystać

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt zagospodarowania terenu5 000 zł
2Przygotowanie podłoża i ogrodzenie terenu12 500 zł
3Budowa alejek pieszych wraz z oświetleniem15 000 zł
4Wyposażenie placu zabaw w tym: linarium, zestaw z wieżą i zjeżdżalnią, układ wspinaczkowy, małpi gaj, tor przeszkód, huśtawki z bocianim gniazdem, itp.125 000 zł
5Budowa alejek do nauki jazd rowerem10 000 zł
6Budowa zadaszone altany25 000 zł
7Nasadzenia zieleni: drzewa i krzewy10 000 zł
8Elementy małej infrastruktury: ławki, kosze itp.10 000 zł
Łącznie: 212 500 zł