projekt nr 140

140. Wymiana jezdni i chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie


Lokalizacja

Ulica Promienista na odcinku od początku posesji nr 22 do końca posesji nr 14 po stronie parzystej i od połowy posesji nr 11 do końca posesji nr 5 po stronie nieparzystej

Skrócony opis

Wymiana jezdni i chodnika według istniejącej dokumentacji projektowej znajdującej się w ZDZiT

Opis projektu

Wymiana jezdni i chodnika według istniejącej dokumentacji projektowej znajdującej się w ZDZiT

Uzasadnienie realizacji projektu

Remont rozwiąże problem złego stanu nawierzchni, korzyścią będzie bezpieczna jazda, bezpieczeństwo pieszych, poprawa estetyki osiedla

Ogólnodostępność

Wyremontowany chodnik będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla, rozwiąże problem bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, podniesie standard jazdy, a wyremontowany chodnik umożliwi bezpieczne poruszanie się pieszych, w szczególności osób starszych i dzieci

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont nawierchni jezdni i chodnika (wymiana)157 812 zł