projekt nr 145

145. Budowa


Lokalizacja

Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 - 13.
Zakup i zamontowanie urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu.
Remont chodnika od skrzyżowania ulic Marii Zientary Malewskiej i Morwowej, wzdłuż posesji przy ul. Morwowej 10

Skrócony opis

Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 - 13.
Zakup i zamontowanie urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu.
Remont chodnika od skrzyżowania ulic Marii Zientary Malewskiej i Morwowej, wzdłuż posesji przy ul. Morwowej 10

Opis projektu

Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych przy ul. Wiosennej między nr 6 - 13.
Zakup i zamontowanie urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu.
Remont chodnika od skrzyżowania ulic Marii Zientary Malewskiej i Morwowej, wzdłuż posesji przy ul. Morwowej 10

Uzasadnienie realizacji projektu

Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych i remont chodnika są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
Urządzenia do ćwiczeń siłowych na powietrzu pomoże zadbać mieszkańcom: co najważniejsze o swoje zdrowie, dobrą kondycję i samopoczucie

Ogólnodostępność

Zaproponowane inwestycje będą ogólnodostępne dla lokalnej społeczności

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa lamp ulicznych, oświetleniowych50 000 zł
2Zakup i zamontowanie urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu45 000 zł
3Remont chodnika63 837 zł
Łącznie: 158 837 zł

Załączniki