projekt nr 5

5. Remont nawierzchni ulicy Pana Tadeusza - od ul. Dworcowej do ul. Świtezianki


Lokalizacja

ul. Pana Tadeusza w Olsztynie

Opis projektu

Projekt obejmuje:
- zfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni oraz zjazdów
- wymianę starych krawężników zgodnie z rysunkiem
- wykonanie warstwy wyrównującej około. 3 cm (jezdnia główna)
- regulację urządzeń infrastruktury podziemnej
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (jezdnia główna oraz zjazdy)
- odtworzenie oznakowania

Uzasadnienie realizacji projektu

Na chwilę obecną nawierzchnia ulicy jest znacząco zdeformowana, posiada liczne spękania oraz ubytki. Wymiana nawierzchni wpłynie pozytywnie na komfort jazdy oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Ogólnodostępność

Z ulicy korzysta duża liczba mieszkańców osiedla oraz wiele osób przemieszczających się po Olsztynie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Frezowanie istniejącej nawierzchni oraz zjazdów30 000 zł
2Wymiana krawężników22 000 zł
3Warstwa wyrównująca ok. 3 cm55 000 zł
4Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej8 000 zł
5wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm100 000 zł
6Odtworzenie oznakowania9 000 zł
Łącznie: 224 000 zł