projekt nr 19

19. Budowa chodnika przy ul. Sokolej (przy skrzyżowaniu z ul. Orlą) wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych


Lokalizacja

Chodnik wg. załączonego rysunku na działce nr 139 - 32. Częściowo chodnik będzie znajdował się na działce wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Redykajny" nr 139 - 160/2. Wnioskujący uzyskał deklarację Spółdzielni uczestnictwa w kosztach inwestycji. Barierki ochronne oraz zieleń do odnowienia znajdują się na działce nr 139 - 32.

Skrócony opis

Ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej na ul. Sokolej (przy skrzyżowaniu z ul. Orlą) wraz z wyznaczeniem nowego przejścia dla pieszych. Wykonanie barierek ochronny wzdłuż ul. Sokolej (na wysokości budynku wielorodzinnego przy ul. Sokolej 2) oraz odnowienie zieleńców na skarpie przy budynku.

Opis projektu

Ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej na ul. Sokolej (przy skrzyżowaniu z ul. Orlą) wraz z wyznaczeniem nowego przejścia dla pieszych. Wykonanie barierek ochronny wzdłuż ul. Sokolej (na wysokości budynku wielorodzinnego przy ul. Sokolej 2) oraz odnowienie zieleńców na skarpie przy budynku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Powstanie nowego chodnika oraz przejścia dla pieszych podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców posesji zlokalizowanych po wschodniej stronie ul. Sokolej, ograniczy stopień zagrożenia ze strony intensywnego ruchu samochodów dostawczych bazy kurierskiej firmy zlokalizowanej przy ul. Sokolej 6b. Nawiązanie się do istniejącego chodnika przy budynku Sokola 2 pozwoli bezpiecznie przechodzić mieszkańcom osiedla, pracownikom firm oraz użytkownikom działek rekreacyjnych. Montaż barierek ochronnych wzdłuż budynku Sokola 2 zapobiegnie dewastacji zieleńców zlokalizowanych przy drodze, spowoduje większe poczucie bezpieczeństwa pieszych na sąsiednim chodniku oraz zapobiegnie interwencjom służb mundurowych wystawiających mandaty za nieprawidłowe parkowanie. Odnowienie zieleńców podniesie walory estetyczne otoczenia. Załączniki: rzuty z naniesionymi informacjami o inwestycji, deklaracja uczestnictwa w kosztach inwestycji przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Redykajny".

Ogólnodostępność

Wybudowany chodnik będzie służył mieszkańcom całego osiedla komunikując ruch pieszy mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Sokolej, pracowników firm mających swoje siedziby przy ul. Sokolej, mieszkańców pozostałych budynków na osiedlu oraz użytkowników działek ROD Oaza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa5 000 zł
2Budowa chodnika, malowanie pasów, montaż barierek ochronnych, odnowienie zieleńców60 000 zł
Łącznie: 65 000 zł

Załączniki

sokolazal3.pdf