projekt nr 26

26. Zapewnienie ciągłości "Łynostrady"


Lokalizacja

Obszar "Parku Centralnego" na nieruchomościach należących do Olsztyna; działki w obrębie 70 nr 34/1, 35, 32/2, 36/7, 38/2, 39/2, 43/2 oraz obszar wzdłuż alejki Gelsenkirchen od ul. Prostej do ul. Stanisława Staszica; działki w obrębie 64 o nr: 213/6, 237/2 i 178/2. W załączniku do wniosku wskazano lokalizację graficzną na bazie openstreetmap.org.

Skrócony opis

Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Gelsenkirchen od ul. Prostej do ul. Stanisława Staszica oraz wzdłuż al. Weifang jako połączenie traktu "Łynostrady" i "Parku Centralnego".

Opis projektu

Budowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej, niefazowanej o szerokości co najmniej 2,5 m, uwzględniającej estetykę "Parku Centralnego" i ciągu pieszego alejki Gelsenkirchen o długości w sumie ok. 400 metrów. Budowa obejmuje odcinek: ok. 280 m wzdłuż alejki Gelsenkirchen od ul. Prostej do ul. Stanisława Staszica oraz ok. 120 m od alejki Weifang do ścieżki rowerowej w Parku Centralnym prowadzącej do ul. 22 stycznia.

Uzasadnienie realizacji projektu

Po realizacji traktu "Łynostrady" jak i "Parku Centralnego" brak jest ciągłości powiązania tras wzdłuż Łyny. Inwestycja sprawi nie tylko uzyskanie jednolitości szlaku, ale też poprawi bezpieczeństwo na traktach pieszych wzdłuż Łyny, z których również korzystają użytkownicy jednośladów, częstokroć wbrew obowiązującym zasadom. Inwestycja skróci dojazd z południowych i północnych osiedli Olsztyna do Starego Miasta. Przyczyni się do uatrakcyjnienia turystycznego Gminy. Spowoduje poprawę zdrowotności mieszkańców poprzez promocję ekologicznych form transportu; ograniczy zagrożenie wypadkami. Ponadto inwestycja wzdłuż al. Gelsenkirchen może przyczynić się do wykonania prac archeologicznych na planowanym odcinku ok. 280 m, co może wzbogacić nie tylko wiedzę, ale również zasób Gminy o zabytki ruchome.

Ogólnodostępność

Projekt jest przeprowadzony po ogólnodostępnych nieruchomościach Miasta przeznaczonych na cele rekreacyjne, zieleni urządzonej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt trasy50 000 zł
2Badania archeologiczne100 000 zł
3Budowa ścieżki rowerowej350 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Załączniki

mapka.pdf