projekt nr 104

104. Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu


Lokalizacja

Gmina Olsztyn zasoby miejskie lub inne przestrzenie na zasadach podwykonania na osiedlu WOJSKA POLSKIEGO

Skrócony opis

Działania mające na celu przybliżenie mieszkańcom os.WOJSKA POLSKIEGO repertuaru Olsztyńskiego Teatru Tańca poprzez prezentację programu artystycznego-bezpłatnych spektakli tanecznych (dla dzieci, młodzieży i dorosłych). Spektakle zostaną zaprezentowane na terenie osiedla WOJSKA POLSKIEGO i stanowić będą ciekawą ofertę kulturalną dla jego mieszkańców (zwłaszcza  z utrudnionym dostępem do kultury).

Opis projektu

Projekt „Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu” to działania mające na celu przybliżenie mieszkańcom osiedla WOJSKA POLSKIEGO repertuaru Olsztyńskiego Teatru Tańca poprzez prezentację programu artystycznego zakładającego bezpłatne prezentacje spektakli tanecznych (dla dzieci, młodzieży i dorosłych).  

Spektakle zostaną zaprezentowane w lokalizacjach na terenie osiedla WOJSKA POLSKIEGO i stanowić będą bardzo ciekawą ofertę kulturalną dla jego mieszkańców. Lokalność, a także możliwość bezpłatnego obejrzenia spektaklu umożliwią dotarcie do grup społecznych z ograniczonym dostępem do kultury.

Mieszkańcy osiedla WOJSKA POLSKIEGO będą mieli pierwszeństwo odbioru bezpłatnych wejściówek uprawniających do obejrzenia spektakli.

Wszystkie prezentowane spektakle znajdują się w repertuarze Olsztyńskiego Teatru Tańca.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma za zadanie rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców osiedla na nowe formy sztuki opartej na idei zawodowego teatru tańca.  

Korzyści dla mieszkańców osiedla WOJSKA POLSKIEGO płynące z projektu:

- Umożliwienie mieszkańcom osiedla regularnego dostępu do szerokiego repertuaru tanecznego. Produkcja spektakli stanowiłaby odpowiedź na potrzeby kulturalne mieszkańców, która chce oglądać regularnie taniec
- Eksploatacja na terenie osiedla profesjonalnego repertuaru tanecznego, który stanowi artystyczną wizytówkę Olsztyna
- Edukowanie oraz wprowadzanie widzów w świat sztuki niekomercyjnej, alternatywnej oraz ciągle poszukującej nowych kierunków
- Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta dedykowanej do mieszkańców osiedla

Ogólnodostępność

Projekt dedykowany jest do mieszkańców osiedla WOJSKA POLSKIEGO, spektakle skierowane są do różnych grup odbiorców i zakłada bezpłatne wejście na każdy z prezentowanych spektakli.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonawcy: tancerze/choreograf/reżyser/inni artyści15 000 zł
2Kostiumy, scenografia, zaplecze i obsługa techniczna10 000 zł
Łącznie: 25 000 zł