Idź do treści

1. LINIA AUTOBUSOWA DO CENTRUM ŻEGLARSTWA WODNEGO I LODOWEGO UKIEL

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Połączenie autobusowe Centrum Żeglarstwa Wodnego I Lodowego UKIEL z centrum miasta. Wydłużenie lini 107(Jakubowo-Dajtki) lub 113(Pieczewo-Dajtki), bądź utworzenie od dzielnej lini autobusowej która kursowała by cały rok.
Uzasadnienie:
Obiekt ten jest zmodernizowany, by ludzie mogli go oglądać, plażować, wypożyczać sprzęt sportowy, by dzieci, które dojeżdżają tam na treningi autobusem miały bliżej na przystań. Parking obok kompleksu jest przystosowany do tego by zatrzymywał się tam autobus. Jeżeli jeździł by tam autobus ludzie mogli by korzystać z tego terenu do rekreacji. Olsztyn stałby się wtedy bardziej komunikatywny do terenów położonych nad jeziorem
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wydłużenie lini 107 (Jakubowo-Dajtki) 80000 zł
2 Wydłużenie lini 113 (Pieczewo-Dajtki) 80000 zł
3 Utworzenie oddzielnej linii autobusowej, która kursuje cały rok 100000 zł
4 wybudowanie przystanku autobusowego 30000 zł
Razem 290000 zł
Zdjęcie projektu