Idź do treści

1. PODWÓRKO LIMANOWSKIEGO - ŻEROMSKIEGO - OŚWIETLENIE I MIEJSCA PARKINGOWE.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Zatorze
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Modernizacja podwórka u zbiegu ulic Limanowskiego 1,3,5 i Żeromskiego 16-17 polegająca na:
- wykonaniu odwodnienia pod terenem przeznaczonym na miejsca parkingowe,
- wykonaniu oświetlenia podwórka,
- wyrównaniu terenu i ułożeniu kostki brukowej z zaznaczeniem miejsc parkingowych,
Ogólnodostępność:
Podwórko to jest użytkowane przez mieszkańców Zatorza jako skrót pomiędzy ulicami Żeromskiego i Niedziałkowskiego. Teren za blokiem przy ul. Żeromskiego 16-17 użytkowany jest jako bezpłatny parking nie tylko dla mieszkańców okolicznych bloków, ale również dla mieszkańców Olsztyna, którzy nie chcą płacić za parkowanie wzdłuż ulicy Żeromskiego. Obecnie jest to bardzo nierówny teren o podłożu gruntowym. Chcemy ten teren wyrównać i wydzielić innym kolorem kostki brukowej miejsca parkingowe, żeby uniknąć zastawiania pojazdów jak to ma miejsce obecnie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu używania tych miejsc postojowych w planach jest zamontowanie lamy oświetleniowej. Takie lampy są zamontowane na części tej działki lecz nie obejmują parkingu, a jedynie ścieżkę pomiędzy ulicami Żeromskiego i Niedziałkowskiego.
Uzasadnienie:
Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki podwórka. Istniejące oświetlenie na dz. nr 47/35 nie obejmuje części użytkowanej jako parking. Klatki schodowe otaczających budynków znajdują się od strony podwórza, wieczorami mieszkańcy nie czują się bezpiecznie wchodząc lub wychodząc do bloków. Ponadto podwórko to jest użytkowane przez mieszkańców Zatorza jako skrót pomiędzy ulicami Żeromskiego i Niedziałkowskiego i oni również kiedy jest już ciemno boją się z tego skrótu korzystać.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 odwodnienie terenu 10000 zł
2 oświetlenie podwórka 45000 zł
3 wyrównanie terenu 15000 zł
4 ułożenie kostki brukowej 100000 zł
5 projekt wykonawczy 15000 zł
Razem 185000 zł
Zdjęcie projektu