Idź do treści

1. PODWÓRKO LIMANOWSKIEGO - ŻEROMSKIEGO - OŚWIETLENIE I MIEJSCA PARKINGOWE.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Zatorze
Status: Zgłoszony
Opis:
Modernizacja podwórka u zbiegu ulic Limanowskiego 1,3,5 i Żeromskiego 16-17 polegająca na:
- wykonaniu odwodnienia pod terenem przeznaczonym na miejsca parkingowe,
- wykonaniu oświetlenia podwórka,
- wyrównaniu terenu i ułożeniu kostki brukowej z zaznaczeniem miejsc parkingowych,
- wyburzeniu wiaty śmietnikowej,
- wybudowaniu nowej wiaty śmietnikowej.
Uzasadnienie:
Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki podwórka. Istniejące oświetlenie na dz. nr 47/35 nie obejmuje części użytkowanej jako parking. Klatki schodowe otaczających budynków znajdują się od strony podwórza, wieczorami mieszkańcy nie czują się bezpiecznie wchodząc lub wychodząc do bloków. Ponadto podwórko to jest użytkowane przez mieszkańców Zatorza jako skrót pomiędzy ulicami Żeromskiego i Niedziałkowskiego i oni również kiedy jest już ciemno boją się z tego skrótu korzystać.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 odwodnienie terenu 10000 zł
2 oświetlenie podwórka 15000 zł
3 wyrównanie terenu 15000 zł
4 ułożenie kostki brukowej 100000 zł
5 wyburzenie wiaty śmietnikowej 5000 zł
6 wybudowanie nowej wiaty śmietnikowej 25000 zł
7 projekt wykonawczy 15000 zł
Razem 185000 zł
Zdjęcie projektu