Idź do treści

10. BUDOWA POŁĄCZEŃ DO "ŁYNOSTRADY"

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Budowa ciągów pieszych i rowerowych: w ciągu ul. Iwaszkiewicza, po wschodniej stronie ulicy na działkach o nr ewidencyjnych: 110-64/22, 110-56/4 o długości: 77 metrów, o szerokości 4 metrów, z wydzielonym ciągiem pieszym z kostki betonowej i wydzieloną ścieżką rowerową z masy bitumicznej od zakończonej inwestycji OBO z 2017 r. na wysokości budynku przy ulicy Iwaszkiewicza nr 33 do budynku przy ulicy Iwaszkiewicza 29 bez wyniesionych przejazdów na posesje.

Lokalizacja
Budowa ciągów pieszych i rowerowych: w ciągu ul. Iwaszkiewicza, po wschodniej stronie ulicy na działkach o nr ewidencyjnych: 110-64/22, 110-57/1,110-56/4 . Szczegółowa lokalizacja została wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego Projektu.
Uzasadnienie:
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, jak również poprawi komfort życia mieszkańców Olsztyna, poprzez ułatwienie dostępu do planowanego „Parku Korczaka – Mleczna”; poprawa dostępu centralnych i północnych osiedli Miasta z południowymi osiedlami Miasta. Nastąpi poprawa kondycji mieszkańców Olsztyna poprzez poprawę do dostępu mieszkańców do miejsc odpoczynku i rekreacji.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Przeprojektowanie planów WIM UM Olsztyna 20000 zł
2 Budowa ciągów pieszych i rowerowych 280000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu