Idź do treści

10. ROZBUDOWA MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW PRZY ISTNIEJĄCYM PLACU ZABAW ("ROLNIK" BAŁTYCKA 45)

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Likusy
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Budowa wiaty z ławkami i stołami. Budowa sceny i miejsca na ognisko. Utwardzenie terenu pod wiatą.
Ogólnodostępność:
Tak
Uzasadnienie:
Integracja mieszkańców. Możliwość organizowania spotkań, festynów i ognisk.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt 20000 zł
2 Budowa wiaty z zadaszeniem 100000 zł
3 Ławki i stoły 10000 zł
4 Utwardzenie terenu pod wiatą 20000 zł
5 Palenisko 12000 zł
Razem 162000 zł