Idź do treści

100. OTWARTE SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przeprowadzenie otwartego szkolenia dla właśicicli psów mieszkajacych na Nagórkach w zakresie tresury i wychowania zwierzaka z podziałem na wiek, wagę i doświadzcenie zwierzęcia. Można połączyć z z festynem psim edukującym w zakresie opieki, problemów schroniska miejskiego oraz zasad współpracy mieszkańców.
Ogólnodostępność:
Szkolenie otwarte
Uzasadnienie:
Na terenie osiedla Nagórki mieszka wielu właścicieli psów - wielu nie stać finansowo na konsultacje z profesjonalnymi trenerami zwierząt. Otwarte szkolenie dałoby wielu mieszkańcom podstawową wiedzę na temat tresury i wychowania psa, oraz pomogłoby poznać innych właśicieli psów z ich terenu zamieszkania tworząc lepsze więzi społeczne.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Koszty szkolenia 20000 zł
2 Promocja szkolenia 5000 zł
Razem 25000 zł