Idź do treści

100. ŚWIĘTO DAWNEJ ULICY DĄBROWSZCZAKÓW

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kętrzyńskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Organizacja na ulicy Dąbrowszczaków w Olsztynie (obecna Kruka) wydarzenia – festynu miejskiego nawiązujących do świąt ulicy odbywających się w latach 2009-2016 organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Całość wydarzenia będzie nawiązywać formułą do wydarzeń z poprzednich lat.
Ulica Dąbrowszczaków (Kruka) na jeden dzień w roku (sobota w czerwcu 2019 r.) zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego od skrzyżowania z ulicą Mrongowiusza do skrzyżowania z ulicą Mazurską. Czas trwania: godzina 10:00-22:00.

Podczas całodniowego wydarzenia przygotowane zostaną stoiska instytucji miejskich, lokalnych przedsiębiorców (jeśli Ci będą chcieli wziąć udział w wydarzeniu), zaproszonych instytucji, organizacji pozarzadowych i wszystkich innych zainteresowanych podmiotów z pierwszeństwem dla tych działających przy ulicy Dąbrowszczaków (Kruka). Zaproszone organizacje miały możliwość prezentacje swoich organizacji w specjalnych stoiskach (namiotach) podczas święta.

Na dzień wydarzenia ustawiona zostanie tymczasowa scena na której prezentować będą się mogli lokalni twórcy a także zaproszeni artyści. Przewiduje się występy zespołów, występ chóru śpiewającego pieśni z czasów międzywojennych, a także didżejów. Podobnie jak w latach ubiegłych do występu podczas wydarzenia zostaną zaproszeni młodzi artyści z Państwowej Szkoły Muzycznej i Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Jedną z atrakcji w czasie święta będzie kino plenerowe i wyświetlony film dot. Wojny Domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 (Proponujemy „Ziemia i wolność Kena Loacha”). W trakcie trwania wydarzenia pokazywane bedą również zapętlone filmy z archiwalnymi nagraniami Olsztyna.

W trakcie wydarzenia , w godzinach wieczornych, odbędzie się również mapping Kamienicy Naujacka – najbardziej reprezentatywnego budynku na ulicy Dąbrowszczaków.

Podczas wydarzenia zorganizowane będą gry i zabawy dla najmłodszych, stragany gastronomiczne, miejsce wypoczynkowe oraz bieg ulicą Dąbrowszczaków (w różnych kategoriach wiekowych).

W trakcie święta stworzona zostanie miejska „Jadłodzielnia” - miejsce do darmowego pozostawiania posiłków – to publiczne miejsce będzie miało za zadanie wpłynąć na zmniejszenie marnowania żywności w naszym mieście. Wraz z "Jadłodzielnią" ustawiona zostanie "książkodzielnia" - czyli półki do darmowej wymiany książek.

Uroczyście oddany zostanie również miejski ogród społeczny, którego miejsce zostanie wcześniej wyznaczone przez miejskiego Ogrodnika - najlepiej wzdłuż ulicy w zamian za 2-3 miejsca parkingowe lub ewentualnie w jednym z podwórek). W zamian za miejsca postojowe w ten dzień oficjalnie oddane zostaną stojaki i bike stop.

Istotną częścią Święta Dąbrowszczaków, mającą służyć przyciągnięciu mieszkańców, będą pokazy: walk średniowiecznych, kuglarzy, szczudlarzy, baniek mydlanych, fireshow i inne. Działać będzie miasteczko cyrkowe, tor łuczniczy, tor do gry w kapsle i stoły do piłkarzyków. Jedną z atrakcji będzie wspólne odnowienie ściany na jednym z podwórek przy ul. Dąbrowszczaków (Kruka).

Jedną z atrakcji podczas świętą będzie wystawa poświęcona Dąbrowszczakom – polskim antyfaszystowskim ochotnikom i ochotniczką, którzy walczyli z rozwojem międzynarodowego faszyzmu i hitleryzmu w czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939. Wnioskujący wyrażają gotowość przygotowania takiej wystawy.

Kosztorys zakłada bezpłatne wykorzystanie infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - sala organizacyjna, siedzenia, podesty, nagłośnienie, pomieszczenia, podłączenie prądu, punkt informacyjny.
Uzasadnienie:
Święto ulicy Dąbrowszczaków realizowane w latach 2009-2016 na stałe wpisało się do kalendarza imprez kulturalnych i artystycznych Olsztyna. Z niezrozumiałych powodów Miejskich Ośrodek Kultury zrezygnował z organizacji tego przedsięwzięcia w roku 2017. Wśród olsztynian i olsztynianek panowała opinia, że przestraszył się ustawy dekomunizacyjnej. W jej wyniku Wojewoda Warmińsko-Mazurski siłą zmienił nazwę ulicy. Decyzja Wojewody została jednak oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Czas na powrót tego fantastycznego wydarzenia, które na ulice Dąbrowszczaków ściągało z całego miasta całe rodziny!

Ożywmy Śródmieście, które wielokrotnie pomijane jest przy organizacji imprez kulturalnych i plenerowych!

Ulica Dąbrowszczaków to najbardziej reprezentacyjna ulica Olsztyna. W tygodniu ulica jest zatłoczona przez samochody. Jednym z zadań powrotu święta ulicy będzie zwrócenie uwagi na zmianę tego trendu i przekształcenie tej ulicy w ciąg pieszo-spacerowy, który w dłuższej perspektywie przyczyni się do rewitalizacji i przywrócenia mieszkańcom dzielnicy.

Ulica Dąbrowszczaków (Kruka) upamiętnia ochotników i ochotniczki z Brygad Międzynarodowych. Antyfaszystowskiego ugrupowania, które szanowane jest na całym świecie, jako te, które pierwsze stanęło do zbrojnej walki z międzynarodowym faszyzmem. „Jeśli dziś padnie Madryt, to jutro padnie Warszawa” - głosili Dąbrowszczacy od 1936 roku i niestety nie pomylili się. W czasach, kiedy powracają tendencje nacjonalistyczne i ksenofobiczne, pamięć o nich jest szczególnie ważna. Naszym zdaniem próba jej wymazywania pod pretekstem tzw. „dekomunizacji” to manipulacja będąca elementem szerszego procesu eliminowania upamiętnień związanych z ruchami związkowymi i postępowymi.

Mieszkańcy i mieszkańcy Olsztyna w przeważającej większości chcą pozostawienia dotychczasowej nazwy ulicy, a także swojego święta.

Oddajmy ulice mieszkańcom!
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Opłacenie występu zespołów (co najmniej 3) podczas święta 25000 zł
2 Stworzenie miejskiego ogrodu społecznego 17000 zł
3 Mapping kamienicy Naujacka 15000 zł
4 Stworzenie bike stop z ławką + 12 stojaków listków 8000 zł
5 Wynajęcie ekranu, rzutnika do wyświetlania filmów, opłata za wyświetlenie filmu 7000 zł
6 realizacja i montaż klipu promocyjnego dokumentującego wydarzenie (w tym nagranie z drona) 6550 zł
7 Wynajęcie didżejów (dwóch) 6000 zł
8 Organizacja biegu Dąbrowszczaków, zakup nagród, wody i sprawy organizacyjne 5000 zł
9 Zakup lodówki i stworzenie miejsca na jadłodzielnię oraz książkodzielnię wraz z podłączeniem energii 3000 zł
10 Wystawa na temat Dąbrowszczaków 5000 zł
11 Prezentacja strojów z epoki wojny domowej w Hiszpanii 2000 zł
12 Artystyczne malowanie ścian przy jednym z podwórek 1500 zł
13 Wypożyczenie dmuchanej zjeżdżalni 1200 zł
14 Miasteczko cyrkowe (slack line, kuglarze, żonglerka itp.) 1000 zł
15 pokaz Fireshow 1000 zł
16 Opłacenie transportu dla chórzystów Warszawskiego Chóru Rewolucyjnego (10 os. bilet w 2 strony PKP) 800 zł
17 Wynajem Szczudlarzy 1000 zł
18 Wynajem trzech stołów do piłkarzyków 900 zł
19 Wynajem stanowiska do malowania twarzy (ok. 8 godz.) 800 zł
20 Tor Łuczniczy 700 zł
21 pokaz walk średniowiecznych/szkółka szermiercza 600 zł
22 Pokaz dużych baniek mydlanych 600 zł
23 Stworzenie toru do gry w kapsle 200 zł
24 Opłata Zaiks 150 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu