Idź do treści

101. KINO POD CHMURKĄ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Cykl pokazów filmowych na świeżym powietrzu - np. filmów w których pojawia się miasto Olsztyn
Ogólnodostępność:
Impreza otwarta
Uzasadnienie:
Impreza integrujaca mieszkańców osiedla
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Ogranizacja imprezy 25000 zł
Razem 25000 zł