Idź do treści

101. PRZEJŚCIE PIESZE POMIĘDZY ULICAMI ZNANIECKIEGO/ ZARUSKIEGO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Brzeziny
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Obręb geodezyjny 112, działka nr 14/104 (właściciel Gmina Olsztyn) oraz działka 165/80 (właściciel Gmina Olsztyn). Na gruntach Gminy Olsztyn przejście dla pieszych łączące ulice Znanieckiego i Zaruskiego; częściowo jako chodnik, częściowo jako schody (wraz z podjazdami) oraz oświetleniem.
Uzasadnienie:
Przejście dla pieszych (przejazd dla wózków inwalidzkich) pomiędzy ul. Znanieckiego a ul. Zaruskiego umożliwi mieszkańcom Brzezin dojście do okolicznych przystanków tramwajowych, autobusowych, przychodni lekarskich i przychodni rehabilitacyjnych (Hura Centrum Rehabilitacji, ul. Wańkowicza 5 i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny, ul. Paukszty 57), sklepów małych i wielkopowierzchniowych (Auchan, Galeria Warmińska, Media Markt), a także dzieciom i młodzieży dojście do placu zabaw oraz szkoły (Szkoła Podstawowa nr 25 Oddział Integracyjny w Olsztynie). Do 2015 r. Brzeziny, jako obwód należały do tej szkoły, w związku z czym aktualnie kilka roczników nadal do niej uczęszcza.
Jednocześnie wykonanie przejścia pomiędzy ulicami Znanieckiego i Zaruskiego połączy obie części Brzezin (tzw. dolną i górną).
Nadto wskazać należy, że zabudowanie działek przy ul. Krautforsta (a szybko to nastąpi) spowoduje zamknięcie mieszkańców części Osiedla Brzezin (tzw. dolnych) uniemożliwiając im korzystanie z infrastruktury transportowej, handlowej oraz rekreacyjnej, w szczególności dzieciom i młodzieży.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 budowa chodnika 35000 zł
2 budowa schodów 40000 zł
3 oświetlenie 35000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu