Idź do treści

103. RENOWACJA ŚCIANY DO TENISA W PARKU JAKUBOWO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Wojska Polskiego
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Odmalowanie ściany tenisowej z zaznaczeniem na niej poziomej linii imitującej wysokość siatki.
W ramach projektu konieczny jest również demontaż starej siatki i zamontowanie nowej oraz poszerzenie bocznych ,,łapaczy piłek''.
Dodatkowo dużym plusem jest zamontowanie oświetlenia, aby można było korzystać z tego miejsca w godzinach wieczornych.
Ogólnodostępność:
Teren rekreacyjny dla mieszkańców Olsztyna, ogólnodostępny dla wszystkich w parku Jakubowo
Uzasadnienie:
Celem projektu jest poprawienie wyglądu ściany i stanu techniczne łapacza piłek ( siatki umocowane wokół ściany ), które są pordzewiałe i dziurawe przez co piłki przelatują za ścianę w kierunku lasu lub zatrzymują się w siatce bez możliwość ściągnięcia ich.
Dużo osób w każdym wieku korzysta z tego miejsca trenując swoją grę w tenisa ziemnego.
Naprawienie siatek zwiększyło by atrakcyjność tego miejsca. Sprzyjało by to również rozwojowi aktywności i sportu wśród mieszkańców tego osiedla i całego Olsztyna.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Lampy oświetleniowe i montaż 1500 zł
2 Odmalowanie ściany + farby 2000 zł
3 Zakup siatek i montaż 4000 zł
4 Projekt 1500 zł
Razem 9000 zł
Zdjęcie projektu