Idź do treści

104. PLAC ZABAW, STREFA FITNESS I MIEJSCE ODPOCZYNKU NA ZANIEDBANYM SKWERZE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ PRZY JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Grunwaldzkie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zagospodarowanie zaniedbanego skweru na działce 55-14/51 położonej przy ulicy Armii Krajowej przy jednostce wojskowej. Projekt obejmuje zagospodarowanie istniejącej zieleni, ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery, plac zabaw ze strefą fitness z ogrodzeniem i przygotowaniem terenu, zieleń odgradzająca od hałasu ulicy Armii Krajowej.
Ogólnodostępność:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie ogólnodostępnym przy ulicy Armii Krajowej, wzdłuż chodnika prowadzącego z centrum na Plażę Miejską. Załącznik - regulamin korzystania z obiektu.
Uzasadnienie:
Miejsce jest obecnie bardzo zaniedbane. Zagospodarowanie terenu poprawi estetykę przestrzeni publicznej. W tej części osiedla brakuje ogólnodostępnej przestrzeni dla dzieci, istnieją jedynie prywatne place zabaw na terenie nowo wybudowanych bloków, szczególnie przeznaczone dla młodszych dzieci. W skład placu zabaw będą wchodziły elementy zapewniające korzystanie z placu przez dzieci z różnych grup wiekowych, a także strefa fitness dla młodzieży i dorosłych. Konieczne jest ogrodzenie terenu, ze względu na sąsiedztwo ruchliwej ulicy.
Z planowanej przestrzeni oprócz mieszkańców osiedla, będą mogły również korzystać osoby idące czy jadące rowerem na plażę miejską. Na całym odcinku od ul. Warszawskiej do Plaży Miejskiej nie ma ani jednej ławki.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 projekt zagospodarowania terenu 10000 zł
2 przygotowanie podłoża i ogrodzenie terenu 30000 zł
3 ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery 6000 zł
4 oświetlenie 4000 zł
5 urządzenie zieleni 20000 zł
6 wyposażenie placu zabaw - linarium 15000 zł
7 wyposażenie placu zabaw - zjazd linowy 20000 zł
8 wyposażenie placu zabaw - stół do ping ponga 8000 zł
9 wyposażenie placu zabaw - huśtawka podwójna z bocianim gniazdem 10000 zł
10 wyposażenie placu zabaw - zestaw z wieżą, zjeżdzalnią, układem wspinaczkowym 30000 zł
11 wyposażenie placu zabaw - karuzela tarczowa 5000 zł
12 wyposażenie placu zabaw - karuzela twister 3000 zł
13 strefa fitness 20000 zł
Razem 181000 zł
Zdjęcie projektu