Idź do treści

105. ZABUJAJ SIĘ W OLSZTYNIE

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiotem zadania jest postawienie w Olsztynie 3 dwu- trzyosobowych, drewnianych huśtawek (długość siedziska 120 cm, głębokość 60 cm) z oparciem, zadaszonych, oświetlonych (lampami zasilanymi bateriami solarnymi), wyposażonych w półki lub schowki służące publicznej, dobrowolnej wymianie książek, tak zwanemu bookcrossingowi.
Huśtawki zostaną ustawione w różnych częściach Olsztyna, na terenach zielonych (parki, skwery) w miejscach objętych monitoringiem miejskim (w celu zmniejszenia ryzyka wandalizmu).
Proponowane miejsca:
1.Park Centralny, okolice fontanny
2.Plac zabaw przy ul. Kromera
3.Plac zabaw przy jeziorze Długim.

Szczegółowa lokalizacja może także zostać wybrana w drodze głosowania wśród mieszkańców (w trybie w jakim były wybierane lokalizacje dodatkowych stacji roweru miejskiego).
Ogólnodostępność:
Huśtawki zostaną postawione w ogólnodostępnych miejscach publicznych, w różnych dzielnicach na terenie należącym do Miasta Olsztyn.
Uzasadnienie:
Huśtawki będą służyć głownie do huśtania i czytania, w pojedynkę, we dwoje lub całymi rodzinami.

Huśtawki będą urozmaiceniem i uatrakcyjnieniem olsztyńskich publicznych terenów zielonych.
Nazwa (ZaBujaj się w Olsztynie) i realizacja projektu stanowić może nietuzinkową promocją miasta. Projekt promuje także
czytelnictwo i zachęca do „uwalniania” czyli wymiany książek w duchu filozofii zero waste.
Podsumowując huśtawki przyczynią się do:
- podniesienia jakości i atrakcyjności olsztyńskich terenów publicznych
- promocji miasta
- promocji czytelnictwa
- promocji spędzania czasu razem na świeżym powietrzu
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Huśtawki zadaszone sztuk 3 (projekt, produkcja, transport, montaż) 9000 zł
2 Przygotowanie nawierzchni pod 10 huśtawek (hansegrand lub nawierzchnia żwirowa) 1500 zł
3 Zieleń towarzysząca (pnącza + kwitnące rośliny cebulowe) 300 zł
4 3 drewniane tabliczki informujących o idei bookcrossingu (napisy grawerowane) 300 zł
5 Starter książkowy na rozruch bookcrossingu 300 zł
6 koszty dodatkowe 2600 zł
7 projekt ławki 6000 zł
Razem 20000 zł
Zdjęcie projektu