Idź do treści

105. ZABUJAJ SIĘ W OLSZTYNIE

Rodzaj: Miejski
Status: Formalny pozytywny
Opis:
Przedmiotem zadania jest postawienie w Olsztynie 10 dwu- trzyosobowych, drewnianych huśtawek (długość siedziska 120 cm, głębokość 60 cm) z oparciem, zadaszonych, oświetlonych (lampami zasilanymi bateriami solarnymi), wyposażonych w półki lub schowki służące publicznej, dobrowolnej wymianie książek, tak zwanemu bookcrossingowi.
Huśtawki zostaną ustawione w różnych częściach Olsztyna, na terenach zielonych (parki, skwery) w miejscach objętych monitoringiem miejskim (w celu zmniejszenia ryzyka wandalizmu).
Proponowane miejsca:
1.Park Centralny, okolice fontanny
2.Park Podzamcze, okolice fontanny
3.Staw przy ul. Radiowej
4.Skwer przy ul. Tadeusza Kościuszki (na wysokości Filharmonii)
5.CRS Ukiel plaża nad Jeziorem Krzywym – ul. Kapitańska
6.Ścieżka przy zachodnim brzegu Jeziora Długiego.
7.CRS Ukiel – Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa ul. Olimpijska.
8.Skwer przy skrzyżowaniu Wilczyńskiego i Herdera
9.Park Kusocińskiego
10.Okolice Łynostrady na wysokości osiedla Mleczna.
Szczegółowa lokalizacja może także zostać wybrana w drodze głosowania wśród mieszkańców (w trybie w jakim były wybierane lokalizacje dodatkowych stacji roweru miejskiego).
Ogólnodostępność:
Huśtawki zostaną postawione w ogólnodostępnych miejscach publicznych, w różnych dzielnicach na terenie należącym do Miasta Olsztyn.
Uzasadnienie:
Huśtawki będą służyć głownie do huśtania i czytania, w pojedynkę, we dwoje lub całymi rodzinami.

Huśtawki będą urozmaiceniem i uatrakcyjnieniem olsztyńskich publicznych terenów zielonych.
Nazwa (ZaBujaj się w Olsztynie) i realizacja projektu stanowić może nietuzinkową promocją miasta. Projekt promuje także
czytelnictwo i zachęca do „uwalniania” czyli wymiany książek w duchu filozofii zero waste.
Podsumowując huśtawki przyczynią się do:
- podniesienia jakości i atrakcyjności olsztyńskich terenów publicznych
- promocji miasta
- promocji czytelnictwa
- promocji spędzania czasu razem na świeżym powietrzu
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Huśtawki zadaszone sztuk 10 (projekt, produkcja, transport, montaż) 25000 zł
2 Przygotowanie nawierzchni pod 10 huśtawek (hansegrand lub nawierzchnia żwirowa) 5000 zł
3 Zieleń towarzysząca (pnącza + kwitnące rośliny cebulowe) 1500 zł
4 10 drewnianych tabliczek informujących o idei bookcrossingu (napisy grawerowane) 1000 zł
5 Starter książkowy na rozruch bookcrossingu 1500 zł
6 Promocja projektu „ZaBujaj się w Olsztynie” (wydarzenie promujące+promocja w social media) 2500 zł
7 Oświetlenie zasilane bateriami solarnymi 2000 zł
Razem 38500 zł
Zdjęcie projektu