Idź do treści

106. LETNIE KINO PLENEROWE

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zadanie ma polegać na zorganizowaniu sesji letniego kina plenerowego w okolicach budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. Organizator powinien także zapewnić leżaki, darmowy popcorn dla uczestników oraz wykorzystać znajdującą się tam skarpę jako miejsce, na którym uczestnicy będą mogli rozłożyć koce. Seanse powinny odbywać sie co tydzień przez kilka tygodni lata (ilość seansów powinna być zsynchronizowana z kosztem). Kino powinno się znaleźć na działce 5/1 lub 5/5 obrębu 106. Ekran powinen być zwrócony w stronę znajdującej się budynku Orłowicza 16 skarpie.
Ogólnodostępność:
Każdy mieszkaniec powinien mieć nieodpłatny dostęp do wydarzenia.
Uzasadnienie:
W dzisiejszych czasach kina plenerowe są bardzo popularne. Zapewnienie takiej atrakcji umożliwi miło spędzić czas mieszkańcom.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wynajem mobilnego zestawu do seansów wraz z obsługą 25000 zł
Razem 25000 zł